Julkaisut

Vuoden 2018 julkaisut

Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2017

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston hallintoyksikön toimittamat, ulosottovirastojen keskeisimmät työmäärä- ja euromäärätilastot vuodelta 2017. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista, erikoisperinnästä sekä väestötilastot ulosottovirastoittain.

Ulosotto Suomessa 2017 (pdf, 6.47 Mt)

Vuoden 2017 julkaisut

Lausuntokooste, ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö

Ulosottotoimen rakenneuudistukseen (URA-hanke) liittyviä lainsäädäntöuudistuksia valmisteltiin Valtakunnanvoudinviraston asettamassa työryhmässä, jonka mietintö oli laajalla lausuntokierroksella alkukesän aikana. Esitystä koskeva lausuntokooste on valmistunut.

Lausuntokooste, ulosottotoimen rakenneuudistuhankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö (pdf, 0.95 Mt)


Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö

Valtakunnanvoudinviraston asettama työryhmä esittää ulosoton organisointia yhdeksi virastoksi. Nykyiset 22 ulosottovirastoa ja Valtakunnanvoudinvirasto lakkaisivat ja perustettaisiin yksi valtakunnallinen ulosottovirasto, Ulosottolaitos.

Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö (pdf, 1.1 Mt)


Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2016

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston hallintoyksikön toimittamat, ulosottovirastojen keskeisimmät työmäärä- ja euromäärätilastot vuodelta 2016. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista, erikoisperinnästä sekä väestötilastot ulosottovirastoittain.

Ulosotto Suomessa 2016 (pdf, 4.43 Mt)

Vuoden 2016 julkaisut

Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston hallintoyksikön toimittamat, ulosottovirastojen keskeisimmät työmäärä- ja euromäärätilastot vuodelta 2015. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista, erikoisperinnästä sekä väestötilastot ulosottovirastoittain.

Ulosotto Suomessa 2015 (pdf, 4.35 Mt)


Vuoden 2015 julkaisut

Ulosottotoimen rakenneuudistushanke
- Lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisen mietinnön lausuntotiivistelmä

Annetuista lausunnoista kävi ilmi, että ulosottomenettelyn yksinkertaistamista, nopeuttamista ja joustavoittamista pidetään lähtökohtaisesti hyvänä ja kannatettavana tavoitteena. Mietinnössä esitettyjä muutoksia pidetään pääosin tarpeellisina ja perusteltuina.

Ulosoton rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisen mietinnön lausuntotiivistelmä (pdf, 0.36 Mt)

Ulosottotoimen rakenneuudistushanke - Lainsäädäntötyöryhmän ensimmäinen mietintö

Valtakunnanvoudinvirasto asetti työryhmän valmistelemaan ulosottotoimen rakenneuudistusta varten tarvittavia lainmuutoksia. Työryhmän tuli mm. selvittää viimeaikaisen oikeuskäytännön ja muun ulosottomenettelyssä tapahtuneen kehityksen aiheuttamat muutostarpeet lainsäädäntöön sekä mahdollisuudet yksinkertaistaa ja nopeuttaa ulosottoprosesseja. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulosottokaarta.

Ulosoton rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäinen mietintö (pdf, 0.28 Mt)

Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston hallintoyksikön toimittamat, ulosottovirastojen keskeisimmät työmäärä- ja euromäärätilastot vuodelta 2014. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista, erikoisperinnästä sekä väestötilastot ulosottovirastoittain.

Ulosotto Suomessa 2014 (pdf, 2.89 Mt)


Vuoden 2014 julkaisut

Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2013

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston hallintoyksikön toimittamat, ulosottovirastojen keskeisimmät työmäärä- ja euromäärätilastot vuodelta 2013. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista, erikoisperinnästä sekä väestötilastot ulosottovirastoittain.

Ulosotto Suomessa 2013 (pdf, 3.22 Mt)


Vuoden 2013 julkaisut

Tilastot kertyvät, tilastot kertovat 2012

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston toimittamat vuotta 2012 koskevat ulosottopiirien työmäärä- ja euromäärätilastot. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista sekä väestötilastot ulosottopiireittäin.

Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012 (pdf, 0.48 Mt)


Vuoden 2012 julkaisut

Tilastot kertyvät, tilastot kertovat 2011

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston toimittamat vuotta 2011 koskevat ulosottopiirien työmäärä- ja euromäärätilastot. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista sekä väestötilastot ulosottopiireittäin.

Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2011 (pdf, 0.39 Mt)


Vuoden 2011 julkaisut

Tilastot kertyvät, tilastot kertovat 2010

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston toimittamat vuotta 2010 koskevat ulosottopiirien työmäärä- ja euromäärätilastot. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista sekä väestötilastot ulosottopiireittäin.

Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2010 (pdf, 0.44 Mt)

Vuoden 2010 julkaisut

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti

Valtakunnanvoudinvirasto asetti 22.3.2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ulosottolaitoksen nykyinen toimipaikkaverkostotarve ja tehdä ehdotus toimipaikoiksi.

Toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti (pdf, 1.25 Mt)

Erikoisperinnän laajentamista valmistelevan työryhmän loppuraportti

Valtakunnanvoudinvirasto asetti 11.5.2010 työryhmän, jonka toimeksiantona oli valmistella tarvittavat toimenpiteet erikoisperinnän laajentamiseksi koko maan alueelle. Työryhmän tuli selvittää erikoisperinnän laajentamiseksi
tarvittavat päätökset ja toimenpiteet. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotus koko maan laajuisen erikoisperinnän organisaatiomallista sekä virkamiesrakenteesta.

Erikoisperinnän laajentamista valmistelevan työryhmän loppuraportti (pdf, 2.46 Mt)

Tilastot kertyvät, tilastot kertovat 2009

Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston toimittamat vuotta 2009 koskevat ulosottopiirien työmäärä- ja euromäärätilastot. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista sekä väestötilastot ulosottopiireittäin.

Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 (pdf, 0.39 Mt)

 
Julkaistu 12.3.2018