OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alussa

Julkaistu 9.12.2016  Päivitetty 9.6.2017

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee pienennys vuoden 2017 alusta. Tämä 0,86 prosentin tarkistus perustuu lakiin kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista, joka tulee voimaan 1.1.2017.

Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 22,41 euroa päivää kohti (pienennys 0,19 euroa). Lisäksi velalliselle on jätettävä 8,04 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden (pienennys 0,07 euroa). Yksinäisen velallisen suojaosuus on siten 672,30 euroa kuukaudessa (pienennys 5,70 euroa).

Oikeusministeriö on asettamassa työryhmää valmistelemaan lainmuutoksia ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Kari Liede, oikeusministeriö, puh. 02951 50210

sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Tietoa palkan ulosmittauksesta oikeus.fi-sivustolla


Sivun alkuun |