Noin 152 000 velallisen veronpalautuksia ulosmitattiin vuonna 2016

Julkaistu 12.12.2016

Vuoden 2016 veronpalautuksista tehtiin ulosottovirastoissa yhteensä noin 152 000 ulosmittausta. Niiden kertymä on lähes 56 miljoonaa euroa.

Veronpalautuksista tulevan kertymän osuus vastaa noin viittä prosenttia ulosottolaitoksen koko vuoden perintätuloksesta, jonka arvioidaan tänä vuonna olevan noin 1,1 miljardia euroa.

Ulosmittauksia tehtiin lähes viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Niiden kertymä on 2,7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Veronpalautuksia ulosmitataan kaikenlaisten ulosottoperinnässä olevien saatavien kattamiseksi. Näitä ovat mm. julkiset maksut, sakot, elatusapumaksut ja muut yksityisoikeudelliset saatavat. Maksamattomat verot kuitataan veronpalautuksista yleensä jo ennen ulosmittauksia.

Verohallinnon mukaan veronpalautuksia maksettiin 3,4 miljoonalle henkilölle ja palautusten yhteissumma oli noin 2,3 miljardia euroa. Ulosmittaus kohdistui siten alle kolmeen prosenttiin palautussummasta. Noin joka kolmannella veronpalautuksia saaneella palautussumma oli alle sata euroa. Keskimääräinen veronpalautus oli 660 euroa.

Sivun alkuun |