Ulosoton asia- ja rahamäärissä kasvua alkuvuoden aikana

Julkaistu 19.8.2016

Vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana ulosottoon tuli vireille lähes 1,3 miljoonaa asiaa. Määrä on kasvanut 5,5 prosentilla vuodentakaiseen verrattuna.

Rahasaatavia tuli perittäväksi 1,42 miljardin euron arvosta, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Taloudellisen tilanteen lisäksi erityisesti suurten velkojien, kuten Verohallinnon, perimistoimistojen sekä pankkien toimet ja perinnän rytmitys vaikuttavat ulosoton tilastoihin.

Ulosoton perintätulos on pysynyt korkealla tasolla. Kesäkuun loppuun mennessä ulosottovirastot tilittivät velkojille lähes 485 miljoonaa euroa, mikä on 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta yli 23 miljoonaa euroa enemmän kuin kesäkuun 2014 lopussa. Lisäksi valtiolle on kertynyt ulosottomaksutuloja ulosoton asianosaisten suorittamina asiakasmaksuina alkuvuoden aikana yli 36 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 ulosoton perintätulos oli 1,090 miljardia euroa ja tuloksen arvioidaan ylittävän myös tänä vuonna miljardin euron rajan.

Tammi-kesäkuun aikana tehtiin yli 365 000 ulosmittausta, joista lähes 90 prosenttia kohdistui velallisen toistuvaistuloon, eli palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon. Ulosmittausten lukumäärä on kasvanut vuodentakaisesta erityisesti ulosoton tietojärjestelmän teknisen kehityksen seurauksena.

Ulosottovelallisten määrä viime vuoden tasolla

Velallismäärissä ei ole tapahtunut erityisen suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Kesäkuun loppuun mennessä ulosottovirastoissa oli ollut asioita vireillä 442 500 eri velallisella, mikä on prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 91 prosenttia ja oikeushenkilöitä 9 prosenttia. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna luonnollisten henkilöiden määrä ja osuus velallisista on jonkin verran kasvanut ja oikeushenkilöiden puolestaan laskenut.

Uusien ulosottovelallisten lukumäärä on hieman noussut. Kesäkuun loppuun mennessä uusia velallisia oli ulosotossa yli 93 000, mikä on 1,3 prosenttia viimevuotista enemmän. Uudella velallisella tarkoitetaan velallista, jolla ei ole ollut asioita vireillä ulosotossa edellisen vuoden aikana.

Velallinen on useimmiten ulosotossa kohtuullisen lyhyen ajan. Kesäkuussa päättyneistä velallisten vireilläoloista 71,5 prosenttia oli kestänyt korkeintaan kolme kuukautta ja 85 prosenttia korkeintaan puoli vuotta. Erityisen pitkiä, vähintään kaksi vuotta kestäneitä ja nyt päättyneitä vireilläoloja oli noin 3,7 prosenttia. Myös nämä osuudet ovat vastaavalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Ulosottovelat kertyvät suurimmaksi osaksi maksukehotuksella, maksusuunnitelmalla tai -sopimuksella, toistuvaistulon ulosmittauksella ja saatavien, esimerkiksi pankkitilin tai veronpalautuksen, ulosmittauksella. Ulosmitatun omaisuuden rahaksimuutto kohdistuu vain noin 0,5 prosenttiin velallisista.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Tilastot: ylitarkastaja Teemu Turpeinen

Sivun alkuun |