Ulosottovelallisia aiempaa enemmän

Julkaistu 18.2.2016

Ulosotossa oli vuonna 2015 yli 540 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 485 000 ja oikeushenkilöitä noin 55 000. Eri velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2014 noin prosentilla. Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita ulosotossa edeltävän vuoden aikana, oli viime vuonna yhteensä 164 000. Uusien velallisten määrä kasvoi edellisvuodesta hieman yli kaksi prosenttia.

"Maan heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa ulosoton velallismääriin. Koska työttömyys edelleen kasvaa ja maksuvaikeudet lisääntyvät, ei myöskään ulosottovelallisten määrässä ole nähtävissä vuoden 2016 aikana merkittävää muutosta parempaan", arvioi valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Velallisista noin 40 prosentilla on velkaa ulosotossa korkeintaan tuhat euroa. Alle 10 000 euron velka on noin 75 prosentilla velallisista. Suuria, yli 50 000 euron velkoja, on ulosotossa hieman alle kuudella prosentilla kaikista velallisista. Oikeushenkilövelallisilla velkajakauma painottuu jonkin verran luonnollisia henkilöitä enemmän suurempiin velkoihin.

Asiamäärät pienenivät, perintätulos jatkaa kasvuaan

Ulosottovirastoihin tuli viime vuonna vireille noin 2,6 miljoonaa asiaa. Laskua edellisvuoden määristä on hieman yli neljä prosenttia. Maksamattomia veroja saapui perittäväksi edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan muita julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia saatavia, kuten pankkilainoja, luottoja ja maksuja erilaisista työsuorituksista ja palveluista, saapui edellisvuotta enemmän.

Ulosottoon saapui vuonna 2015 rahasaatavia perittäväksi yli 2,7 miljardin euron arvosta. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli noin kolme ja puoli prosenttia.

Ulosoton perintätulos oli vuonna 2015 1,090 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2014 verrattuna oli noin kolme prosenttia. Valtiolle tästä summasta kertyi yli 400 miljoonaa euroa ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi ulosottolaitoksen käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin 78,6 miljoonaa euroa.

Valtakunnanvouti Toukolan mukaan kasvanut perintätulos kertoo perinnän tehokkuudesta.

Ulosmittausten ja myyntien määrät kasvoivat

Erilaisia ulosmittauksia toimitettiin lähes 687 000 kappaletta, kun niitä vuotta aikaisemmin oli tarkennettujen tietojen mukaan noin 660 000. Suurin osa ulosmittauksista, noin 442 000 kappaletta, kohdistui palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon.

Asunto-osakkeita myytiin vuonna 2015 yhteensä 551 kappaletta (561 kpl vuonna 2014) ja kiinteistöjä 1371 kpl (1246). Muun irtaimen omaisuuden realisointeja oli 1109 kappaletta (962). Huutokaupoista kertyi yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. "Vaikean taloustilanteen pitkittyminen näkyy realisointien kasvuna. Pankit myös pyytävät omaisuuden realisointia aiempaa yleisemmin. Realisointi kohdistuu kuitenkin vain pieneen osaan, reiluun puoleen prosenttiin velallisista", Juhani Toukola kertoo.

Ulosottoon saapui viime vuonna noin 7000 häätöhakemusta. Näistä hakija peruutti noin 3100 hakemusta. Noin 1700 tapauksessa viranomaiset totesivat häädettävän muuttaneen itse. Häätöjä toimeenpantiin 1790 kappaletta. Häätöhakemusten määrä laski, mutta toimeenpantujen häätöjen määrä kasvoi vuodesta 2014.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Tilastot: ylitarkastaja Teemu Turpeinen

Tilastojulkaisu Ulosotto Suomessa, ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015 julkaistaan Valtakunnanvoudinviraston internet-sivuilla maaliskuun aikana.

Sivun alkuun |