Pirjo Saksa johtamaan ulosoton rakenneuudistushanketta

Julkaistu 14.1.2016


Diplomi-insinööri Pirjo Saksa on nimitetty ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen (URA) hankejohtajaksi 1. helmikuuta 2016 lukien. Tehtävä on määräaikainen.

Saksa on viimeksi työskennellyt ympäristöministeriössä rakennettuun ympäristöön ja asumiseen liittyvän palvelukokonaisuuden, SADe -hankkeen projektipäällikkönä.

Ulosotossa on meneillään rakenneuudistushanke, jossa kehitetään koko ulosoton organisaatiota, lainsäädäntöä, sähköisiä palveluja, ulosottomenettelyä sekä henkilöstörakennetta tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi. Uudistuksen on määrä olla valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa ja sen odotetaan tuovan ulosottolaitokselle mittavia säästöjä, noin 10 miljoonaa euroa vuositasolla. Ulosottolaitoksessa varaudutaan näin yhä tiukentuvaan valtion rahoitukseen.

URA-hanke on nyt edennyt esiselvitysvaiheesta varsinaiseen projektivaiheeseen. Valtakunnanvoudinvirasto on perustanut hankkeen käytännön työtä varten hanketoimiston, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen eri osa-alueita. Toimisto toimii suoraan valtakunnanvoudin alaisuudessa ja sijaitsee Pasilassa samassa rakennuksessa Valtakunnanvoudinviraston Helsingin toimipaikan kanssa.

Hankejohtajan tehtävänä on johtaa URA-hanketta ja hanketoimistoa, sovittaa yhteen hankkeen osa-alueita sekä huolehtia eri projektien käynnistämisestä, oikea-aikaisesta työstä, työn ohjauksesta ja hankkeelle asetettujen tulosten saavuttamisesta.

Hankkeeseen on aiemmin nimitetty kaksi kehityspäällikköä ulosottolaitoksen sisältä. Johtava kihlakunnanvouti Riina Tammenkoski Etelä-Karjalan ulosottovirastosta aloitti organisaation ja ulosottomenettelyn kehityspäällikkönä ja hallintovouti Mari Männistö Valtakunnanvoudinvirastosta lainsäädännön ja ICT:n kehityspäällikkönä vuoden alussa.

Ulosottoon yksi koko valtakunnan kattava virasto

Oikeusministeri Jari Lindström linjasi viime vuonna, että ulosoton rakenneuudistuksen valmistelua jatketaan yhden viraston mallin pohjalta. Tämä tarkoittaisi sitä, että nykyiset 22 ulosottovirastoa ja Valtakunnanvoudinvirasto lakkaisivat ja perustettaisiin uusi koko valtakunnan kattava ulosottovirasto. Tarkoitus on panostaa entistä voimakkaammin sähköiseen asiointiin sekä keskittää joitakin tehtäviä valtakunnallisesti. Ulosotolle jäisi myös alueellisia tehtäviä sekä maan kattava toimipaikkaverkosto.

Lisäksi ulosotossa on tarkoitus organisoida uudelleen ulosottomiesten täytäntöönpanotehtäviä. Ulosottomiesten työ on nykyisten tietojärjestelmien ja ulosoton laajojen tietojensaantioikeuksien vuoksi hyvin sähköistynyttä ja toimistotyöpainotteista. Osa tehtävistä voidaan suorittaa tapaamatta velallista. Tällainen rutiiniperintä on syytä organisoida omaksi toiminnokseen.

Osa tehtävistä vaatii edelleenkin velallisen tapaamista, mahdollisuutta tutkinnallisempaan otteeseen työssä ja toimituksia viraston ulkopuolella. Monet tehtävät edellyttävät myös viranomaisyhteistyötä ja asiantuntijuutta. Osa toimitusmiehistä keskittyisi tähän vaativampaan täytäntöönpanoon.

Uudistuksen säästöt henkilöstömenoista pyritään toteuttamaan ilman irtisanomisia luonnollisen poistuman kautta.

Lisätietoja: valtakunnanvouti Juhani Toukola

Sivun alkuun |