Ulosottotoimen rakenneuudistushanke (URA)

Valtakunnanvoudinvirasto valmistelee oikeusministeriön toimeksiannosta ulosottotoimen rakenneuudistushanketta.

1. Tavoite ja tehtävät

Ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen tavoitteena on kehittää organisaatiota, lainsäädäntöä, tietotekniikkaa, ulosottomenettelyä ja tarvittavaa henkilöstörakennetta tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi oikeusturvaa vaarantamatta.

2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Lausuntokooste, ulosottotoimen rakenneuudistuhankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö (pdf, 0.95 Mt)

Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö (pdf, 1.1 Mt)

Ulosottolaitoksen tulostavoiteasiakirjat

Ulosoton rakenneuudistus, kehittämislinjojen toteuttamissuunnitelma (pdf, 0.29 Mt)

Ulosoton rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäinen mietintö (pdf, 0.28 Mt)

Ulosoton rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisen mietinnön lausuntotiivistelmä (pdf, 0.36 Mt)

Hallituksen esitys laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 § muuttamisesta

Lainsäädäntötyöryhmä ajalle 2016-2017 (pdf, 0.1 Mt)

3. Keskeinen sisältö

Rakenneuudistushanketta valmistellaan yhden viraston mallin pohjalta. Nykyiset 22 ulosottovirastoa ja Valtakunnanvoudinvirasto lakkaisivat ja tilalle perustettaisiin yksi koko valtakunnan kattava ulosottovirasto. Osa ulosoton tehtävistä keskitetään valtakunnallisesti, osa tehtävistä säilyy aluilla. Ulosoton sähköistä asiointia kehitetään voimakkaasti. Myös ulosoton täytäntöönpanotehtäviä organisoidaan uudelleen.

4. Organisointi

- Juhani Toukola, valtakunnanvouti, Valtakunnanvoudinvirasto p. 029 56 65151

- Pirjo Saksa, hankejohtaja, Valtakunnanvoudinvirasto p. 029 56 65193

5. Taustatietoja

Oikeusministeriö antoi Valtakunnanvoudinvirastolle toimeksiannon valmistella ulosottotoimen rakenneuudistusta taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi vaarantamatta asianosaisen oikeusturvaa. Toimeksianto perustuu Valtakunnanvoudinvirastolle annettuihin tulostavoitteisiin ja Oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013 – 2025. Ulosottotoimen rakenneuudistusta on alettu valmistella Valtakunnanvoudinviraston 31.12.2014 oikeusministeriölle antaman toteuttamissuunnitelman pohjalta.

6. Aikataulu

Tämän hetkinen arvio uudistuksen voimaantulosta 1.1.2020.

7. Vaikutukset

Hankkeen tavoitteena on parantaa ulosoton tehokkuutta ja taloudellisuutta.

8. Muut tiedot

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle 31.5.2018

 
Julkaistu 8.8.2018
Sivun alkuun |