Paikalliset ulosottovirastot ja Valtakunnanvoudinvirasto lakkaavat – Ulosottolaitos aloittaa toimintansa 1.12.2020

Julkaistu 18.11.2020

Ulosoton organisaatio uudistuu, kun nykyisistä 22 ulosottovirastosta ja Valtakunnanvoudinvirastosta muodostetaan 1.12.2020 alkaen uusi virasto, Ulosottolaitos. Uudistuksen jälkeen paikallisten ulosottovirastojen ja Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston aiemmin hoitamat ulosoton täytäntöönpanotehtävät siirtyvät Ulosottolaitoksen hoidettavaksi.

"Ulosoton tehtäviä hoidetaan jatkossa niiden vaativuuden mukaan. Uudistuksessa sähköinen asiointi tehostuu ja asioiden yhdenmukainen käsittely paranee. Myös ulosoton henkilöstöresurssit voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin", kertoo valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Valtaosa ulosoton rahasaatavien perinnästä hoidetaan 1.12.2020 lähtien valtakunnallisessa perustäytäntöönpanon toimintayksikössä sähköisesti, eikä tämä edellytä velallisen tapaamista.

"Velallisen palvelun kannalta on tärkeää, että uudistuksessa säilytämme kuitenkin vastaavan ulosottomiehen periaatteen eli velallisen kaikkia asioita hoitaa yksi ja sama toimitusmies."

Ulosottolaitoksen viisi laajan täytäntöönpanon alueellista toimintayksikköä vastaavat omilla alueillaan muun muassa ulosmitatun omaisuuden myynneistä sekä muista vaativammista täytäntöönpanotehtävistä. Lisäksi vaativia, viranomaisyhteistyötä edellyttäviä tehtäviä hoidetaan valtakunnallisessa erityistäytäntöönpanon toimintayksikössä. Ulosottolaitoksessa on myös viraston toimintoja tukeva yhteiset palvelut -yksikkö.

Ulosottolaitoksen keskushallintona toimivalle valtakunnanvoudin kanslialle siirtyy aiemmin Valtakunnanvoudinvirastolle ja ulosottovirastoille kuuluneita hallintoon, kehittämiseen ja ohjaukseen sekä oikeudellisiin kysymyksiin liittyviä tehtäviä.

"Uudistuksella tehostamme myös ulosoton hallinnollisia tehtäviä keräämällä niitä yhteen. Uudistuksen myötä Ulosottolaitoksen tuottavuus ja taloudellisuus kohenevat. Tavoitteena on hyvä asiakastyytyväisyys ja työtyytyväisyys", Toukola summaa.

Ulosoton toimipaikat säilyvät

Ulosoton nykyiset 64 toimipaikkaa säilyvät uudistuksen jälkeenkin. Ulosoton toimipaikoissa voi asioida niiden aukioloaikoina. Toimipaikkojen yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät verkkosivuilta kohdasta yhteystiedot. Postiosoitteet ja puhelinnumerot vaihtuvat ja ne päivitetään ulosoton uusille verkkosivuille joulukuussa.

Ulosoton asiointipalveluissa käyttökatko marras–joulukuun vaihteessa

Muutos ei edellytä ulosoton asiakkailta erityisiä toimenpiteitä. Muutoksesta aiheutuu kuitenkin sähköisiin asiointipalveluihin käyttökatko, joka alkaa 28.11. kello 10 ja voi kestää koko joulukuun ensimmäisen viikon ajan. Käyttökatkon aikana myöskään virkamiehillä ei ole pääsyä järjestelmiin, joten tietoja ei voida antaa puhelimitse. Katkoksista tiedotetaan ulosoton sähköisessä asiointipalvelussa sekä ulkoisilla verkkosivuilla.

Kiireelliset ja välttämättömät täytäntöönpanotoimet hoidetaan käyttökatkoksista huolimatta.

Samassa yhteydessä uudistuksen kanssa myös Ulosottolaitoksen pankkiyhteydet ja puhelinnumerot vaihtuvat.

Ajantasaista tietoa uudistuksesta ja vaikutuksesta ulosoton toimintaan julkaistaan verkkosivuilla.

Täältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa uudistuksen etenemisestä ja sen vaikutuksista ulosoton toimintaan.

Lisätietoja:

valtakunnanvouti Juhani Toukola

apulaisvaltakunnanvouti Jarmo Kivistö