Ulosottolaitos aloittaa toimintansa 1.12.2020

Julkaistu 28.10.2020

Organisaatiomme uudistuu. Nykyisistä 22 ulosottovirastosta ja Valtakunnanvoudinvirastosta muodostetaan 1.12.2020 alkaen uusi virasto, Ulosottolaitos.

Uudistuksen jälkeen paikallisten ulosottovirastojen ja Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston aiemmin hoitamat ulosoton täytäntöönpanotehtävät siirtyvät Ulosottolaitoksen hoidettavaksi.

Valtaosa ulosoton rahasaatavien perinnästä hoidetaan 1.12.2020 lähtien valtakunnallisessa perustäytäntöönpanon toimintayksikössä sähköisesti, eikä tämä edellytä velallisen tapaamista.

Ulosottolaitoksen viisi laajan täytäntöönpanon alueellista toimintayksikköä vastaavat omilla alueillaan muun muassa ulosmitatun omaisuuden myynneistä sekä muista vaativammista täytäntöönpanotehtävistä. Lisäksi vaativia, viranomaisyhteistyötä edellyttäviä tehtäviä hoidetaan valtakunnallisessa erityistäytäntöönpanon toimintayksikössä. Ulosottolaitoksessa on myös viraston toimintoja tukeva yhteiset palvelut -yksikkö.

Ulosottolaitoksen keskushallinnolle siirtyy aiemmin Valtakunnanvoudinvirastolle ja ulosottovirastoille kuuluneita hallintoon, kehittämiseen ja ohjaukseen sekä oikeudellisiin kysymyksiin liittyviä tehtäviä.

Muutos vaikuttaa ulosoton asiointipalveluihin marras–joulukuun vaihteessa

Muutos ei edellytä asiakkaalta erityisiä toimenpiteitä. Huomaathan kuitenkin, että muutoksesta aiheutuu sähköisiin asiointipalveluihimme käyttökatko. Käyttökatkon aikana myöskään virkamiehillä ei ole pääsyä järjestelmiin, joten tietoja ei voida antaa puhelimitse. Katkoksista tiedotetaan ulosoton sähköisessä asiointipalvelussa sekä ulkoisilla verkkosivuilla. Samassa yhteydessä myös pankkiyhteydet vaihtuvat.

Ulosoton toimipaikat säilyvät

Ulosoton nykyiset 64 toimipaikkaa säilyvät uudistuksen jälkeenkin. Ulosoton toimipaikoissa voi asioida niiden aukioloaikoina. Toimipaikkojen yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät verkkosivuilta kohdasta yhteystiedot.

Täältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa uudistuksen etenemisestä ja sen vaikutuksista ulosoton toimintaan.