Ulosottolaitoksen laajan täytäntöönpanon alueellisten toimintayksiköiden johtavat kihlakunnanvoudit on nimitetty

Julkaistu 4.9.2020

Virkoihin nimitettiin:

  • oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Ari Ranta, ajalle 1.12.2020–30.11.2025, Etelä-Suomen toimintayksikkö
  • oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Janne Nyman, ajalle 1.12.2020–30.11.2025, Länsi-Suomen toimintayksikkö
  • oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jarmo Kivistö, 1.12.2020 lukien, Sisä-Suomen toimintayksikkö
  • oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Antti Soininen, ajalle 1.12.2020–30.11.2025, Itä-Suomen toimintayksikkö ja
  • oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Reijo Junkkari, 1.12.2020 lukien, Pohjois-Suomen toimintayksikkö.

Jarmo Kivistö on virasta virkavapaalla ajan 1.12.2020–30.11.2025. Vastaavalle ajalle Sisä-Suomen toimintayksikön johtavan kihlakunnanvoudin virkasuhteeseen on nimitetty oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Marika Valjakka.

Ulosottolaitos organisoidaan 1.12.2020 lukien yhdeksi virastoksi, jossa varsinaisia täytäntöönpanotehtäviä hoidetaan viidessä alueellisessa laajan täytäntöönpanon toimintayksikössä sekä perustäytäntöönpanon ja erityistäytäntöönpanon valtakunnallisissa toimintayksiköissä.