Lisää nimityksiä tulevan Ulosottolaitoksen johtoon

Julkaistu 22.9.2020

Perustäytäntöönpanon valtakunnallisen toimintayksikön johtavan kihlakunnanvoudin virkaan, ajalle 1.12.2020–30.11.2025, on nimitetty oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Veikko Minkkinen.

Erityistäytäntöönpanon valtakunnallisen toimintayksikön johtavan kihlakunnanvoudin virkaan, ajalle 1.12.2020–30.11.2025, on nimitetty oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Aki Virtanen.

Keskushallinnon oikeudellisen yksikön johtavan hallintovoudin virkaan, ajalle 1.12.2020–30.11.2025, on nimitetty oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tommi Talvitie.

Keskushallinnon kehittämis- ja ohjausyksikön johtavan hallintovoudin virkaan, ajalle 1.12.2020–30.11.2025, on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Riina Tammenkoski.

Ulosottolaitos organisoidaan 1.12.2020 lukien yhdeksi virastoksi, jossa on keskushallinto ja operatiivisia toimintayksiköitä. Varsinaisia täytäntöönpanotehtäviä hoidetaan viidessä alueellisessa laajan täytäntöönpanon toimintayksikössä sekä perustäytäntöönpanon ja erityistäytäntöönpanon valtakunnallisissa toimintayksiköissä.

Keskushallinnon tehtäviä hoidetaan keskushallinnon esikuntayksikössä, hallintoyksikössä, oikeudellisessa yksikössä sekä kehittämis- ja ohjausyksikössä.