Koronan vaikutus ei vielä näy selkeästi ulosoton tilastoissa

Julkaistu 18.9.2020

Koronan ensimmäisen aallon rantauduttua Suomeen maaliskuussa myös ulosoton toimintaan tuli muutoksia. Toistaiseksi tilastoissa ei ole viitteitä siitä, että koronapandemia olisi merkittävästi aiheuttanut kasvua ulosoton asiakasmäärissä.

Vuoden 2020 elokuun loppuun mennessä ulosottoon tuli vireille noin 2,4 miljoonaa asiaa, jolloin kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 10 prosenttia. Asiamäärän kasvuun on osaltaan vaikuttanut edellisen vuoden normaalia alhaisempi saapuneitten asioiden määrä vastaavana aikana, mikä johtui veronpalautusten ulosmittauksen rytmityksestä.

Velallisten määrästä luonnollisia henkilöitä oli 91 prosenttia ja oikeushenkilöitä yhdeksän prosenttia. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä laski noin 1100 velallisella (-0,2%). Oikeushenkilöiden lukumäärä laski noin seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eli noin 3400 velallisella. Velallisten kokonaismäärä oli 506 000.

Elokuun loppuun mennessä ulosottovirastot olivat perineet noin 715 miljoonaa euroa. Koko vuoden perintätuloksen arvioidaan olevan noin 1,1 miljardia euroa.

Koronan takia vain välttämättömät tehtävät on suoritettu fyysisinä tapaamisina ja ulosoton sivutoimipaikoissa asiakaskäynnit on hoidettu ajanvarauksella.

Väliaikaisella lainsäädännön muutoksella vaikutusta käsittelyaikoihin

Koronan myötä voimaan tulleet väliaikaisen lainsäädännön suomat helpotukset velallisille hidastuttavat perintää jonkin verran ja huojennushakemukset ovat lisääntyneet. Ulosmitatun omaisuuden myynneissä on ollut jonkin verran viivettä verrattuna viime vuoteen. Muilta osin ulosoton toimenpiteet on pystytty suorittamaan lähes normaalisti.

Alkuvuonna 2020 vireille tulleiden häätöasioiden määrä väheni 10 prosenttia. Myös toimitettujen häätöjen määrä väheni vuoden 2019 alkupuoliskoon verrattuna.

Kasvua odotettavissa viiveellä

Pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien takia asiamäärien odotetaan kuitenkin kasvavan. Osa velkojista, esimerkiksi Verohallinto, ovat velallisten talousvaikeuksien vuoksi lykänneet asioiden lähettämistä ulosottoon. Tällä on ollut vaikutusta ulosoton asiamääriin.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Ylitarkastaja Teemu Turpeinen