Hallitus vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia uudella strategialla ja laajalla ohjelmalla

Julkaistu 12.6.2020

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2020–2023.

– Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa keskitytään seuraavina vuosina terveen kilpailun ja reilujen työmarkkinoiden edistämiseen, harmaan talouden ennaltaehkäisyyn, viranomaisten toimintaedellytyksien turvaamiseen ja viranomaisyhteistyön edistämiseen, kertoo johtaja Janne Marttinen harmaan talouden selvitysyksiköstä. Toimenpideohjelman 23 hanketta tukevat valittujen strategisten tavoitteiden toteutumista tällä hallituskaudella.

Ulosottolaitos on aktiivisesti mukana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa laissa säädettyjen tehtäviensä kautta eli tehokkaalla ulosottoperinnällä ja toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten poliisin, Tullin ja Verohallinnon kanssa. Rikosten tuottama hyöty pyritään saamaan pois tekijältä ja näin vaikeutetaan rikoksiin perustuvaa yritystoimintaa.

Ulosotto selvittää ulosmittauskelpoista varallisuutta ja voi kohdentaa täytäntöönpanotoimia myös omaisuuteen, jota velallinen kätkee velkojien ulottumattomiin keinotekoisin varallisuusjärjestelyin esimerkiksi siirtämällä varallisuuttaan lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tai yhtiöiden nimiin.

– Ulosottolaitos panostaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan tulevina vuosina parantamalla harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimijoiden tunnistamista analytiikan avulla ulosottomenettelyn aikana. Tavoitteena on saada piilossa olevaa omaisuutta nykyistä kattavammin täytäntöönpanon kohteeksi, kertoo johtava hallintovouti Terhi Salmela Valtakunnanvoudinvirastosta.

Linkit strategiaan ja toimenpideohjelmaan www.harmaa-talous-rikollisuus.fi