Oikeusministeriö: Ulosottotoiminta saa jatkua nykyisillä paikkakunnilla

Julkaistu 20.4.2020

Ulosoton rutiiniluonteiset asiat, niin sanottu perustäytäntöönpano, järjestetään alueellisesti kuudelle paikkakunnalle, jotka sijoittuvat Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Kuopioon ja Vaasaan. Nykyinen 64 toimipaikan verkosto säilytetään entisellään. Paikkakuntajaolla turvataan alueellinen ja kielellinen yhdenvertaisuus sekä tehokas toiminta.

Oikeusministeriö 20.4.2020

Eduskunta hyväksyi viime vaalikaudella muutoksia ulosottokaareen. Sen seurauksena ulosottoa uudistetaan. Osana sitä oikeusministeriö on antanut asetuksen maan ulosoton toimipaikoista ja niiden tehtävistä. Asetuksella säilytetään nykyinen toimipaikkaverkosto kokonaisuudessaan. Uudistuksessa ulosotto jaetaan kolmeen kategoriaan: perustäytäntöönpanoon, laajaan täytäntöönpanoon ja erityistäytäntöönpanoon.

Vaativampia ja enemmän harkintavaltaa sisältäviä asioita, eli niin sanotun laajan täytäntöönpanon ulosottotehtäviä, toimitettaisiin kaikissa Ulosottolaitoksen 64 toimipaikassa. Tällaisiin tehtäviin sisältyy tapauskohtaista harkintaa ja usein asian tarkempaa selvitystä tai toimenpiteitä kiinteistön tai irtaimen ulosmittaamiseksi. Erityisperintätoiminta jatkuu nykyisillä kuudella paikkakunnalla.

Rutiiniluontoisella ulosotolla, eli perustäytäntöönpanolla, tarkoitetaan asiointia, joka hoidetaan pääosin sähköisesti ja joka ei vaadi asiakkaan tapaamista. Tällaisia asioita ovat muun muassa pienet saatavat, jotka tulevat maksuun lyhyessä ajassa joko maksukehotuksella tai tulonulosmittauksen kautta. Tätä toimintaa on jatkossa kuudella paikkakunnalla, eli Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Erityisperintätoiminta, joka keskittyy muun muassa harmaaseen talouteen, jatkuu nykyisillä kuudella paikkakunnalla.

- Ulosotossa asiakaspalvelu ja -neuvonta ovat keskeisiä tehtäviä. Uudistuksella kehitetään ulosoton toimintaa sujuvammaksi ja turvataan samalla asiakaspalvelu kaikissa nykyisissä toimipaikoissa. Samalla lisätään mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi etätyötä, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Toimipaikkaverkoston järjestelyt liittyvät ulosottolaitoksen uudistukseen, jota koskeva laki annettiin jo edellisellä hallituskaudella. Uudistuksessa Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Uudistus tulee voimaan 1.12.2020.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Antti Rein, puh. 0295 150 402, etunimi.sukunimi@om.fi

erityisavustaja Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990, etunimi.sukunimi@om.fi