Valtakunnanvoudin blogi: Ulosotto jatkaa työtään poikkeustilasta huolimatta

Julkaistu 24.3.2020

Yhteiskunta on nopeasti ja yllättäen joutunut poikkeustilaan, jossa monet tehtävät joudutaan arvioimaan uudelleen. Toimintoja suljetaan, lykätään ja muutetaan etäkäyttöisiksi. Liikkumista ja tapaamisia rajoitetaan. Koronaviruspandemian huippua pyritään tasaamaan niin, että terveydenhuolto selviäisi tehtävistään. Tehostetun hoidon kapasiteetti on rajallinen.

Ulosotto jatkaa työtään poikkeustilasta huolimatta. Poikkeusoloissakin oikeudenhoidosta on huolehdittava. Ulosotto on osa sitä perustusta, jolle oikeusvaltio rakennetaan. Perus- ja ihmisoikeuksiin kuuluva oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskee niin oikeudenkäyntiä kuin täytäntöönpanoakin. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan poikkeusoloissakin varmistetaan, että väestön oikeusturvasta ja perusoikeuksista huolehditaan kaikissa tilanteissa turvaamalla riippumaton oikeuslaitos ja oikeusvaltioperiaate. Oikeusministeriön strategisina tehtävinä on nähty muun muassa tuomioistuinten ja täytäntöönpanoviranomaisten toimintakyvyn varmistaminen. Eri asia on, että poikkeusoloissa voimme joutua tekemään työtä vähemmällä henkilöstöllä. Silloin on tehtäviä priorisoitava. Kiireelliset asiat, kuten turvaamistoimet, selkeät hukkaamisvaaratilanteet, määräaikojen päättyminen, lapsitäytäntöönpano, elatusapujen tilitykset ja niin edelleen edellyttävät nopeita toimia poikkeusoloissakin.

Tilanne voidaan ottaa huomioon lainsäädännön asettamissa rajoissa

Pandemian vaikutuksista ulosottoon keskustellaan. Lait eivät ole muuttuneet, mutta monia nykyisen lain kohtia voidaan soveltaa tilanteen aiheuttamiin ongelmiin. Maksuaikaa voidaan myöntää; turvaava ulosmittaus huolehtii tarvittaessa velkojan oikeusturvasta. Toistuvaistulon ulosmittauksessa voidaan rajoittaa ulosmitattavaa määrää tai myöntää vapaakuukausia. Yritysvelallisilla voidaan taloudelliset vaikeudet ottaa huomioon esimerkiksi elinkeinotulon ulosmittauksessa. Kun yritysvelallisten vaikeudet selvästi lisääntyvät ja monien palkansaajienkin tulot saattavat väliaikaisesti pienentyä ja menot lisääntyä, voinee yleisellä tasolla suositella joustavaa suhtautumista, etenkin jos hakijan saatavaa ei erityisemmin vaaranneta. Häätöjä voidaan tarvittaessa lykätä. Peruste tulee kuitenkin löytyä laista. Toimitusmies ratkaisee asian kussakin yksittäistapauksessa. Toimitusmiehillämme on kokemusta ja kyky säännösten soveltamiseen.

Sähköinen asiointi helpottaa asiointia

Tartuntariskin alentamiseksi olemme ohjeistaneet toimintaa voimakkaasti etätyön suuntaan. Toimipaikkoja pidetään auki minimimiehityksellä, sivutoimipaikoissa otetaan asiakkaita vastaan vain ajanvarauksella. Olemme koko lailla hajallaan ympäri Suomen, mutta sähköinen asiointi mahdollistaa melko hyvin toimintojen ylläpidon. Tämä onkin melkoinen koe sen suhteen, miten digiloikkamme on onnistunut ja miten etätyö toimii.

Presidentti toivoi, että ottaisimme fyysistä etäisyyttä, mutta tuntisimme henkistä läheisyyttä. Se on hyvä ohje. Vaikeina aikoina kaikki inhimillisyys ja toisten huomioon ottaminen nousee arvoonsa. Se koskee kaikkia lähimmäisiämme – myös työtovereita ja asiakkaitamme.

Juhani Toukola, valtakunnanvouti