Ulosotto poikkeusoloissa

Julkaistu 27.3.2020
  1. Ulosotto on osa oikeussuojajärjestelmää. Perusoikeuksiin kuuluu pääsy oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, joka käsittää myös täytäntöönpanomenettelyn. Oikeusvaltion toimivuudesta ja perusoikeuksista huolehditaan myös poikkeusoloissa.
  2. Ulosottolaitoksen voimavarojen heikkeneminen voi johtaa tehtävien priorisointiin ja joidenkin asioiden hitaampaan käsittelyyn. Kiireelliset asiat hoidetaan nopeasti.
  3. Asiakaspalvelu muuttuu. Kaikessa yhteydenpidossa suositellaan asiointia sähköisesti ja puhelimitse. Käyntiasiakkaitten vastaanottoa voidaan rajoittaa esimerkiksi ajanvarauksella tapahtuvaksi. Virastojen henkilökunta työskentelee suureksi osaksi etätyössä.
  4. Poikkeusolot voivat vaikuttaa ulosoton työnkulkuihin ja ratkaisuihin.

Fyysisiä tapaamisia ja varsinkin yleisön kokoontumista, esimerkiksi huutokaupoissa tai myyntikohteiden esittelyssä vältetään.

Poikkeusolojen takia saattaa ulosottovelallisille aiheutua ylimääräisiä talousongelmia. Jos lainmukainen peruste on olemassa, ne voidaan ottaa ulosottomenettelyssä huomioon:

  • maksuaikaa voidaan myöntää
  • toistuvaistulon ulosmittauksessa ulosmittausta voidaan rajoittaa tai myöntää vapaakuukausia
  • elinkeinotulon ulosmittauksessa voidaan ulosottopidätyksen määrää rajoittaa
  • tietyissä toimituksissa, kuten häädöissä, toimitusta voidaan lykätä

Ratkaisun tekee kussakin yksittäistapauksessa asiaa hoitava toimitusmies.


Liitetiedostot