Ulosotossa voidaan ottaa huomioon velallisen heikentynyt taloustilanne tietyin edellytyksin

Julkaistu 17.3.2020

Koronaviruspandemia voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia monen henkilö- ja yritysvelallisen taloudelliseen tilanteeseen. Ulosottolaitos on saanut aihetta koskevia kyselyjä.

Ulosotto noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja. Tämänhetkisen tiedon mukaan lainsäädäntöön ei ole tulossa muutoksia.

Ulosotto toimii poikkeusoloissa voimassa olevan ulosottokaaren säädösten mukaan. Tämä mahdollistaa sen, että ulosottomies voi käyttää harkintavaltaa velallisen eduksi tietyissä tilanteissa. Näitä ovat vapaakuukauden myöntäminen tai ulosmittauksen rajoittaminen. Myös häätöjä voidaan tietyin edellytyksin lykätä.

Olennaisesti heikentynyt maksukyky

Jos velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden, velallisen maksaman elatusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt, palkasta ulosmitataan toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä.

Vapaakuukaudet

Kun palkan ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vuoden, ulosmittaus keskeytetään määräajaksi eli vapaakuukauden ajaksi.

Tulorajaulosmittauksessa velallisella on oikeus kahteen vapaakuukauteen vuodessa. Muilla perusteilla vapaakuukausia annetaan velallisen pyynnöstä enintään yhteensä kolme vuosittain.

Elatusavun perinnässä vapaakuukausia voidaan antaa vain painavin perustein.

Yritykseltä ulosmittauksen määrää voidaan säädösten nojalla rajoittaa, jotta velallinen voi jatkaa elinkeino- tai liiketoimintaa.

Päätöksen kaikista edellä mainituista toimenpiteistä voi tehdä vain vastaava ulosottomies.

Velallinen voi tehdä vapaakuukausihakemuksen, sekä hakemuksen palkan ulosmittauksen määrän rajoittamiseksi myös sähköisesti.

Asiakkaita pyydetään asioimaan ulosottovirastojen kanssa ensisijaisesti sähköisesti tai puhelimitse. Virastoon ei saa tulla sairaana.

Koronavirustilannetta seurataan ulosottolaitoksessa. Virastojen aukioloaikoja joudutaan myös mahdollisesti rajoittamaan lähiaikoina. Asiasta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja palkan ulosmittauksesta

Ulosottovirastojen yhteystiedot ja linkki sähköiseen asiointipalveluun oikeus.fi/ulosotto