Veronpalautusten ulosmittaukset vuonna 2020 - tiedote ulosoton hakijoille

Julkaistu 7.2.2020

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina erinä helmi- ja maaliskuun 2020 aikana.

Ulosoton hakijoita pyydetään myös tarkistamaan esteen tiedot, jottei asiaa lähetetä turhaan heti uudelleen ulosottoon. Valtakunnanvoudinvirasto on tiedottanut asiasta suoraan suurimmille ulosoton hakijoille.

Alla olevasta taulukosta ilmenee kunkin veronpalautuskierroksen osalta päivä, jolloin ulosottohakemuksen tulee olla viimeistään vireillä ulosotossa.

22.4.2020 (liikkeen- ja ammatin- sekä maataloudenharjoittajat)
25.5.2020 (suurin erä veronpalautuksia)
25.6.2020
27.7.2020
25.8.2020
24.9.2020

Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa. Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan heinäkuussa ja viimeiset joulukuussa. Veronpalautuksen maksupäivä riippuu siitä, milloin verovelvollisen verotus päättyy. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä maataloudenharjoittajien verotus valmistuu toukokuusta 2020 alkaen ja palkansaajien osalta verotus valmistuu kesäkuusta 2020 alkaen. Viimeiset henkilöverotuspäätökset tehdään 31.10.2020 mennessä. Verohallinnon arvion mukaan valtaosa henkilöverovelvollisista saa verotuspäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.

Verohallinto ilmoittaa tänä vuonna ulosottovirastoille tiedot myös niistä velallisista, joiden verotus on valmistunut ja jotka eivät tule saamaan veronpalautusta. Tällaisten velallisten saatavia voidaan palauttaa jo heti sen jälkeen, kun varmistuu, ettei veronpalautusta tulla maksamaan.

Valtakunnanvoudinvirasto on suositellut ulosottovirastoille, että ulosottoasiat voidaan jättää vireille odottamaan mahdollisesti maksettavaa vuoden 2019 veronpalautusta helmikuun alusta lukien. Jos kihlakunnanulosottomies on selvittänyt, ettei velallinen tule saamaan veronpalautusta verovuodelta 2019, voidaan ulosottoasiat palauttaa esteellä ennen veronpalautusten ulosmittausaikaa. Esteeseen kirjataan selvitys siitä, ettei kyseiselle asialle tule kertymään veronpalautusta.

Suositus kuitenkin jättää virastoille mahdollisuuden itsenäisesti harkita, miten ulosottomiehet toimivat yksittäisissä asioissa. Tämän takia perinnässä olevia asioita tullaan jossakin määrin myös palauttamaan estetilityksinä hakijoille. Yksittäistapauksessa ratkaisun asian palauttamisesta tai vireilläolon jatkumisesta tekee aina toimitusmies asiassa esiin tulleiden seikkojen perusteella

Lisätiedot: hallintovouti Sanna Guttorm, p. 029 56 65147