Ulosoton verkkosivuille kiitosta luotettavuudesta ja hyödyllisyydestä – parannettavaakin löytyi

Julkaistu 31.1.2020

Ulosoton verkkosivuilla olevaa tietoa pidetään luotettavana ja hyödyllisenä. Tämä käy ilmi viime lokakuussa tehdyn käyttäjäkyselyn perusteella. Sisällön ymmärrettävyydessä, kiinnostavuudessa ja tiedon riittävyydessä oli vastaajien mukaan jonkin verran parannettavaa.

Kaikkiaan ulosoton sivujen käyttäjät olivat kyselyn tulosten perusteella melko tyytyväisiä. Eniten palautteissa toivottiin lisää nykyaikaisuutta ja selkeyttä sivuston ulkoasuun.

Hyviä kehittämisehdotuksia saatiin myös sisällön kehittämiseksi. Kyselyn kautta saatiin lisäksi palautetta ulosoton sähköisestä asioinnista, vaikka kysely ei varsinaisesti koskenut ulosoton asiointipalvelua.

Luotettavuudesta parhaat pisteet

Yli puolet vastaajista oli samaa mieltä siitä, että sisältö on luotettavaa ja 35 prosenttia oli tästä melko samaa mieltä. Sivujen sisältämästä hyödyllisyydestä oli samaa mieltä 43 prosenttia, samoin kuin 42 prosenttia oli hyödyllisyydestä melko samaa mieltä.

Noin neljännes vastaajista oli samaa mieltä, että sisältö on ymmärrettävää. Yli puolet, 56 prosenttia, oli ymmärrettävyyden kanssa melko samaa mieltä. Melko eri mieltä oli 11 prosenttia ja eri mieltä kahdeksan prosenttia.

Väitteestä sivustolla on riittävästi tarvitsemaani tietoa oli samaa mieltä vähän yli viidennes vastaajista ja melkein puolet, 47 prosenttia, oli melko samaa mieltä. 19 prosenttia vastanneista oli melko eri mieltä.

Ulosoton sisältöjen kiinnostavuudessa näyttäisi olevan jonkin verran parantamisen varaa, sillä hieman alle neljännes vastaajista oli kiinnostavuudesta samaa mieltä ja 45 prosenttia melko samaa mieltä. Loput vastaajat olivat melko eri mieltä tai eri mieltä tai eivät osanneet vastata. Sivuja piti ajantasaisina vastaajista 31 prosenttia ja melko ajantasaisina 48 prosenttia.

Tieto ulosottomenettelystä kiinnosti vastaajia eniten

Eniten kyselyyn vastanneet kertoivat hakevansa sivuilta tietoa ulosottomenettelystä. 69 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei sivuilta puutu mitään oleellista tietoa. 31 prosenttia oli toista mieltä ja jätti avoimeen kenttään kehittämisehdotuksiaan. Noin puolessa näistä ehdotuksista oli viittauksia ulosoton sähköiseen asiointiin.

Vastaajat ovat eniten kiinnostuneita omista ulosottoasioistaan ja velkasaldosta, joita voi jo tälläkin hetkellä tarkastella sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisäksi verkosta haettiin tietoa mm. vapaakuukausista ja ulosoton hakemisesta.

Kysely oli avoinna lokakuussa ja se koski sekä oikeus.fi/ulosotto-sivuja että valtakunnanvoudinvirasto.fi-sivuja. Kyselyyn saatiin yhteensä 154 vastausta. Ulosoton verkkosivut ovat kyselyn perusteella tiedon lähde sekä ulosoton asiakkaille että oikeusministeriön hallinnonalan virkamiehille.

Liki puolet vastaajista, 48 prosenttia, ilmoitti olevansa ulosottoviraston asiakkaita (esim. velallinen tai velkoja). Toiseksi suurin käyttäjäryhmä olivat oikeusministeriön hallinnonalan virkamiehet, 32 prosenttia. Kolmanneksi suurimpana ryhmänä tietoa sivuilta hakivat muut julkishallinnon työntekijät, kuten valtiolla, kunnissa tai seurakunnissa työskentelevät.

Ulosottolaitos uudistaa verkkosivujaan vaiheittain. Tavoitteena on saada sivut kokonaan uudistettua viimeistään joulukuuhun 2020 mennessä, jolloin ulosottovirastoista ja Valtakunnanvoudinvirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos.

Lisätietoja: viestintäasiantuntija Virpi Kaukavuori