Ulosotossa käyttöön yhteiset valtakunnalliset tilinumerot – vanhat virastokohtaiset tilit lakkautetaan

Julkaistu 29.12.2017  Päivitetty 26.1.2018

Kaikissa ulosottovirastoissa otetaan vuodenvaihteen aikana käyttöön yhteiset valtakunnalliset tilit, joille suoritukset ulosottoon jatkossa maksetaan.

Kaikki aiemmin käytössä olleet ulosottovirastojen virkavaraintilit sekä maksukieltojen tilit lakkautetaan 29.12.2017 ja samalla näiden tilalle avataan uudet valtakunnalliset tilit. Muutos johtuu ulosottovarojen rahaliikenteen ja kirjanpidon keskittämisestä vuoden 2018 alusta valtakunnallisesti.

Muutoksen takia ulosotossa on tilityksissä maksukatko 28.12.2017–2.1.2018, jona aikana ulosoton hakijoille ei siirry tilityksiä ulosotosta.

Maksukehotuksiin ja maksukieltoihin uudet tilinumerot vuoden alusta

Vuoden 2018 alusta alkaen ulosoton asiakkaille lähetettävissä maksukehotuksissa ja toistuvaissuoritusten, kuten palkkojen tai muiden etuuksien maksajille lähetettävissä maksukielloissa, vanhat tilinumerot on korvattu uusilla. Maksajien tulee jatkossa myös käyttää maksuissaan aina viitenumeroa.

Vanhoista tilinumeroista on kääntö kolmen kuukauden ajan uusiin tilinumeroihin. Kolmen kuukauden siirtymäajan jälkeen suoritus ei enää siirry ulosoton tilille, mikäli asiakas käyttää käytöstä poistettua tilinumeroa.

Mikäli asiakkaalla on epäselvyyttä siitä, mitä tilinumeroa ja viitettä hänen tulee käyttää, kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä hänen asioitaan hoitavaan ulosottomieheen.


Lisätietoja:

Maksuliikkeen asiakaspalvelu p. 029 56 65 140

Maksuliikepäällikkö Elli Ahonen, Valtakunnanvoudinvirasto p. 029 56 65196


Maksuliikkeen asiakaspalvelun numero lisätty 26.1.2018

Sivun alkuun |