Noin 157 000 velallisen veronpalautuksia ulosmitattiin vuonna 2017

Julkaistu 21.12.2017

Vuoden 2017 veronpalautuksista tehtiin ulosottovirastoissa yhteensä yli 157 000 ulosmittausta. Niiden kertymä on yli 67 miljoonaa euroa.

Veronpalautuksista tulevan kertymän osuus vastaa noin kuutta prosenttia ulosottolaitoksen koko vuoden perintätuloksesta, jonka arvioidaan tänä vuonna olevan noin 1,050 miljardia euroa.

Ulosmittausten lukumäärä kasvoi kolme prosenttia ja niistä kertyi 11 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Verohallinnon mukaan veronpalautuksia maksettiin 3,5 miljoonalle henkilölle ja palautusten yhteissumma oli noin 2,5 miljardia euroa. Ulosmittaus kohdistui siten alle kolmeen prosenttiin palautussummasta. Noin joka kolmannella veronpalautuksia saaneella palautussumma oli alle sata euroa. Keskimääräinen veronpalautus oli 720 euroa.

Veronpalautusten kokonaissumma, keskimääräinen veronpalautus sekä palautusta saaneiden lukumäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna.

Veronpalautuksia ulosmitataan kaikenlaisten ulosottoperinnässä olevien saatavien kattamiseksi. Näitä ovat mm. julkiset maksut, sakot, elatusapumaksut ja muut yksityisoikeudelliset saatavat. Maksamattomat verot kuitataan veronpalautuksista yleensä jo ennen ulosmittauksia.

Sivun alkuun |