Älä jää yksin - tartutaan velkaongelmiin yhdessä!

Julkaistu 9.10.2017  Päivitetty 19.10.2017

Oikeuslaitokseen kuuluva ulosottoviranomainen järjestää osana oikeusministeriön Suomi 100 –juhlavuotta tilaisuuksia eri puolilla Suomea Euroopan siviilioikeuden päivänä 25. lokakuuta tai ajankohdan läheisyydessä loka-marraskuun aikana. Tule mukaan keskustelemaan, ota kaverisikin mukaan ja ota selvää asioista!

Tapahtumat toteutetaan juhlavuoden teeman hengessä eli yhdessä muiden neuvontaa antavien toimijoiden, esimerkiksi talous- ja velkaneuvonnan, oikeusavun, edunvalvonnan ja kolmannen sektorin kanssa. Tapahtumia järjestävät virastot tiedottavat tilaisuuksien yksityiskohdista paikallisesti. Tapahtumien järjestäjien kokoonpanot ja toteuttamistavat vaihtelevat paikkakunnittain, järjestelyvastuu ulosoton osalta on paikallisilla ulosottovirastoilla.

Suomi on oikeusvaltio ja asioiden lainmukainen käsittely ja oikeusturva kuuluvat kaikille. Oikeudenmukainen kohtelu on ensisijainen periaate myös niissä tilanteissa, kun yksilön henkilökohtaisessa taloudessa syntyy ongelmia. Jokaiselle on oikeusvaltiossa turvattava tasavertainen, puolueeton ja lainmukainen asioiden käsittely. Tämä on oikeusvaltion ydin ja keskeinen periaate.

Ulosotto neuvoo asiakkaitaan omaan toimivaltaansa liittyvissä asioissa. Talous- ja velkaneuvontaa on tarjolla kunnissa maksutta ja oikeusapua voi saada julkisin varoin tai omavastuulla, jos tulot ovat pienet. Lisäksi alalla toimii neuvontaa tarjoavia kansalaisjärjestöjä. Yhteispelillä tilanteet selkiytyvät ja tavoite on aina päästä elämässä eteenpäin.

Älä jää velkaongelmien kanssa yksin!

Tiedätkö, mitä tapahtuu, jos velkoja jää maksamatta tai sovittuja velvoitteita hoitamatta? Entä miten menetellään niissä tilanteissa, kun raha-asiat muuttuvat miinusmerkkisiksi ja alkaa tuntua, ettei veloista ja arjesta selviydy? Lopulta postiluukusta kolahtaa kirje ulosotosta.

Tapahtumissa halutaan viestittää, ettei velkaongelmien kanssa pidä jäädä yksin vaan niihin kannattaa heti etsiä ratkaisua ennen kuin ongelmat kasaantuvat suuremmiksi. Apua on saatavilla, ja asioihin tulee tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kansalaisten maksuhäiriöt ovat yleistyneet, kun yhteiskunta on muuttunut yhä kulutus- ja luottokeskeisemmäksi.

Loka-marraskuun aikana järjestettävissä tilaisuuksissa kuullaan esityksiä ja keskustellaan kaikesta, mikä aihepiirissä askarruttaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä ulosottoon ja velkaongelmiin liittyvien kysymysten avoimuutta ja kannustaa etsimään vaikeissa tilanteissa ratkaisua ja neuvoja.

Lisäksi tapahtumien kautta paikallisia toimijoita rohkaistaan muodostamaan verkostoja yhteistyön tiivistämiseksi. Joskus velkaantumiseen liittyvät ongelmat voivat olla seurausta muista ongelmista.

Tapahtumissa halutaan juhlavuoden kunniaksi myös viestittää sitä, että satavuotias Suomi on länsimainen oikeusvaltio. Maamme toimii osana eurooppalaista oikeusvaltioperhettä, jossa oikeudet toteutuvat sääntelyn mukaisesti ja tarvittaessa myös rajojen yli. Myös ulosottoviranomainen tekee muiden maiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa yhdessä rajat ylittävää yhteistyötä ja kansainvälisyys näkyy jo käytännön tasolla.

Mitä tapahtuu ja missä?

Katso lista tilaisuuksista ja tapahtumatiedot

Lue lisää mm. ulosotosta, oikeusavusta ja edunvalvonnasta

oikeus.fi

Vältä velkaongelmia

Ohjeita ja linkkejä velkaongelmien ehkäisyyn, mm. velkaneuvonta ja eräitä kolmannen sektorin toimijoita. Lue lisää Valtakunnanvoudinviraston sivuilta

Lue lisää velkojen perinnästä oikeusvaltiossa

Ainahan on maksettava eikös juu - markoista euroihin ja virtuaalivaluuttaan


Sivun alkuun |