Ulosoton rakenneuudistusta koskeva lausuntokooste valmis

Julkaistu 1.9.2017

Ulosottotoimen rakenneuudistukseen (URA-hanke) liittyviä lainsäädäntöuudistuksia valmisteltiin Valtakunnanvoudinviraston asettamassa työryhmässä, jonka mietintö oli laajalla lausuntokierroksella alkukesän aikana. Esitystä koskeva lausuntokooste on valmistunut.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulosottokaarta. Nykyiset 22 ulosottovirastoa ja Valtakunnanvoudinvirasto yhdistyisivät yhdeksi valtakunnalliseksi ulosotto-organisaatioksi, Ulosottolaitokseksi.

Täytäntöönpanomenettely jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon. Laajaa täytäntöönpanoa toimitettaisiin viidessä alueellisessa toimintayksikössä. Perustäytäntöönpanoa ja erityistäytäntöönpanoa toimitettaisiin omissa yksiköissään. Perustäytäntöönpanoa toimittaisi uusi virkamiesryhmä ulosottotarkastajat. Kihlakunnanulosottomiesten virkanimike muutettaisiin ulosottoylitarkastajaksi.

Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 65 taholta. Lausuntoja saatiin yhteensä 60. Lausunnonantajat ovat kannattaneet ulosottotoimen organisoimista yhden viraston mallin mukaisesti. Sen sijaan täytäntöönpanon jakamista laajaan täytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon on arvosteltu. Erityistäytäntöönpanon organisoimista omaksi yksikökseen on kannatettu.

Valtakunnanvoudinvirasto luovuttaa lähiaikoina oman esityksenä oikeusministeriölle jatkovalmisteluun. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin vielä eduskunnan syysistuntokauden aikana. Ulosottotoimen rakenneuudistuksen on määrä valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätiedot

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Kehityspäällikkö Mari Männistö