Ulosottovelallisten määrä kasvoi edelleen

Julkaistu 9.3.2017

Ulosotossa oli vuonna 2016 yli 550 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 496 000 ja oikeushenkilöitä hieman alle 54 000. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä ulosotossa kasvoi edellisvuodesta noin kaksi prosenttia, oikeushenkilöiden määrä puolestaan väheni kahdella prosentilla.

Velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2015 yhteensä 1,8 prosenttia. Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita ulosotossa edeltävän vuoden aikana, oli viime vuonna noin 171 000. Uusien velallisten määrä kasvoi edellisvuodesta 4,7 prosenttia.

"Pitkään heikkona jatkuneessa taloustilanteessa alkoi näkyä vuoden 2016 loppupuolella varovaista käännettä parempaan. Lähivuosina kasvu ei ole ennusteiden mukaan pelkästään kotimaisen kysynnän varassa, kun yritysten investointien ja viennin odotetaan elpyvän. Pitkäaikaistyöttömiä on kuitenkin edelleen paljon ja maksuvaikeudet ovat lisääntyneet. Vie aikaa ennen kuin talouden kohentuminen näkyy velallismäärän vähenemisenä", arvioi valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Velallisista noin 40 prosentilla on velkaa ulosotossa korkeintaan tuhat euroa. Noin 65 prosenttia velallisten vireilläoloista ulosotossa vuoden 2016 aikana kesti korkeintaan kolme kuukautta.

Alle 10 000 euron velka on noin 75 prosentilla velallisista. Suuria, yli 50 000 euron velkoja, on ulosotossa hieman alle kuudella prosentilla velallisista. Oikeushenkilövelallisilla velkajakauma painottuu jonkin verran luonnollisia henkilöitä enemmän suurempiin velkoihin.

Asiamäärissä kasvua, perintätulos laski hieman

Ulosottovirastoihin tuli viime vuonna vireille noin 2,7 miljoonaa asiaa. Kasvua edellisvuoteen oli hieman yli neljä prosenttia. Maksamattomia veroja sekä muita julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia saatavia, kuten pankkilainoja, luottoja ja maksuja erilaisista työsuorituksista ja palveluista, saapui edellisvuotta enemmän. Vireille tulevien asioiden määrään vaikuttaa taloustilanteen lisäksi erityisesti suurten velkojien, kuten Verohallinnon, perimistoimistojen sekä pankkien toimet ja perinnän rytmitys.

Ulosottoon saapui vuonna 2016 rahasaatavia perittäväksi lähes 2,8 miljardin euron arvosta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin kaksi prosenttia.

Ulosoton perintätulos oli vuonna 2016 edelleen korkealla tasolla, 1,071 miljardia euroa. Vuoteen 2015 verrattuna perintätulos laski 1,8 prosenttia. Valtiolle tästä summasta kertyi yli 400 miljoonaa euroa ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi ulosottolaitoksen käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin 78,8 miljoonaa euroa.

Ulosmittausten määrät kasvoivat, myynnit kokonaisuutena edellisvuoden tasolla

Erilaisia ulosmittauksia toimitettiin yli 860 000 kappaletta, kun niitä vuotta aikaisemmin oli noin
690 000. Ulosmittausten lukumäärän kasvuun on vaikuttanut mm. ulosoton tietojärjestelmän tekninen kehitys. Suurin osa ulosmittauksista, noin 606 000 kappaletta, kohdistui palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon.

Asunto-osakkeita myytiin vuonna 2016 yhteensä 609 kappaletta (549 kpl vuonna 2015) ja kiinteistöjä 1439 kpl (1365). Muun irtaimen omaisuuden realisointeja oli 966 kappaletta (1104). Näiden lisäksi ulosoton vaativampien velallistapausten käsittelyyn keskittyvässä erikoisperinnässä myyntejä toteutui yhteensä 194 (203) kappaletta. Toteutuneiden myyntien kokonaismäärä pysyi vuoden 2015 tasolla. Huutokaupoista kertyi yhteensä noin 72 miljoonaa euroa.

"Velan maksaminen pyritään ensisijaisesti toteuttamaan muilla keinoin kuin omaisuutta myymällä. Valtaosa perintätuloksesta kertyy toistuvaistulon kuten palkan ulosmittauksesta, maksusuunnitelmista tai maksukehotuksen avulla. Toteutuneet realisoinnit kohdistuvat pieneen osaan, hieman yli puoleen prosenttiin velallisista", Juhani Toukola kertoo.

Ulosottoon saapui viime vuonna noin 6600 häätöhakemusta. Näistä hakija peruutti noin 2800 hakemusta. Häätöjä toimeenpantiin 1809 kappaletta. Häätöhakemusten määrä laski, mutta toimeenpantujen häätöjen määrä kasvoi hieman vuodesta 2015.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Tilastot: ylitarkastaja Teemu Turpeinen

Ulosotto Suomessa – Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2016 on julkaistu Valtakunnanvoudinviraston internet-sivuilla


Sivun alkuun |