Ulosottovalituksen käsittelymaksuihin korotus 1.1.2016 lukien

Julkaistu 21.12.2015

Ulosottovalituksen käsittelymaksuihin tuomioistuimissa tulee 1.1.2016 lukien korotus. Käsittelymaksu nousee 86 eurosta 250 euroon, mikäli valitus hylätään tuomioistuimessa. Jos valitus hyväksytään, maksua ei peritä.

Maksuja peritään sekä käräjä- että hovioikeuteen jätetyissä ulosottovalitusasioissa.

Tuomioistuimella on kuitenkin mahdollisuus kohtuusyistä jättää maksu perimättä. Jos henkilölle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse maksaa myöskään ulosottovalituksen käsittelymaksua.

Maksujen korotus on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa tuomioistuinmaksulakiin tehdään muitakin muutoksia.

Ulosottoasian asianosaisella on mahdollisuus hakea muutosta käräjäoikeudesta täytäntöönpanotoimiin, kuten ulosmittaukseen tai ulosottomiehen päätökseen. Muutosta on haettava kolmen viikon määräajassa. Valitusasioita käsitellään 14 käräjäoikeudessa.

Hovioikeuteen jätetyissä valitusasioissa tarvitaan nykyisin hovioikeuden myöntämä jatkokäsittelylupa.

Lisätietoa

Lisätietoa tuomioistuinmaksulaista oikeusministeriön tiedotteessa

Hallituksen esitys ja käsittelytiedot Finlexissä

Lisätietoa muutoksenhausta ulosottoasioissa oikeus.fi -sivuilla

Sivun alkuun |