Ulosoton asiamäärät viime vuoden tasolla - perintätuloksessa edelleen kasvua

Julkaistu 19.8.2015

Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana ulosottoon tuli vireille noin 1,2 miljoonaa asiaa. Määrä on pysynyt samalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna. Rahasaatavia tuli perittäväksi 1,24 miljardin euron arvosta, mikä on noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Ulosoton perintätulos on edelleen kasvussa. Kesäkuun loppuun mennessä ulosottovirastot tilittivät velkojille lähes 495 miljoonaa euroa, mikä on noin 33 miljoonaa euroa eli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi ulosottomaksutuloja on kertynyt alkuvuoden aikana noin 37 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 ulosoton perintätulos oli 1,058 miljardia euroa, ja tuloksen arvioidaan ylittävän myös tänä vuonna miljardin euron rajan.

Yli 60 prosenttia kaikista ulosmittauksista kohdistuu velallisen toistuvaistuloon eli palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon. Tammi-kesäkuun aikana tehtiin lähes 217 000 toistuvaistulon ulosmittausta, mikä on noin seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Heikko taloustilanne näkyy velallisten määrässä

Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut, minkä johdosta velallismäärissä ei edelleenkään ole nähtävissä laskua vaan määrä on pysynyt suunnilleen edellisvuoden tasolla. Kesäkuun loppuun mennessä ulosottovirastossa oli asioita vireillä noin 439 000 eri velallisella. Velallisista luonnollisia henkilöitä on 90 prosenttia ja oikeushenkilöitä 10 prosenttia.

Uusien ulosottovelallisten lukumäärä on kuitenkin kasvussa. Kesäkuun loppuun mennessä uusia velallisia oli ulosotossa noin 92 000, mikä on lähes kahdeksan prosenttia viimevuotista enemmän. Uudella velallisella tarkoitetaan velallista, jolla ei ole ollut asioita vireillä ulosotossa edellisen vuoden aikana.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Tilastot: ylitarkastaja Teemu Turpeinen

Sivun alkuun |