Oikeusministeriö: Ulosottolaitoksen rakenneuudistusta jatketaan

Julkaistu 10.8.2015

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on linjannut, että ulosoton rakenneuudistusta jatketaan Valtakunnanvoudinviraston laatiman toteuttamissuunnitelman mukaisesti valmistelemalla lainsäädäntöehdotus, joka mahdollistaa ulosottolaitoksen organisoinnin yhdeksi virastoksi. Samalla valmistellaan säännökset täytäntöönpanotehtävien jakamiseksi uudella tavalla eri henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden mukaan (suppeatutkintainen perintä) sekä säännökset tähän liittyviksi virkarakenteen muutoksiksi.

Oikeusministeriö korostaa, että Valtakunnanvoudinviraston tulee toteuttaa riittävä pilotointi sen selvittämiseksi, mitä vaikutuksia perinnän uudelleenorganisoinnilla olisi perintään ja henkilöstön asemaan.

Ministeriö on edellyttänyt, että rakenneuudistus valmistuu viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Kari Liede, oikeusministeriö, puh. 02951 50138, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi,

valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto, puh. 02956 65151, sähköposti: etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Sivun alkuun |