Uutiset 2015

joulukuu
21.12.2015
»

Ulosottovalituksen käsittelymaksuihin tuomioistuimissa tulee 1.1.2016 lukien korotus. Käsittelymaksu nousee 86 eurosta 250 euroon, mikäli valitus hylätään tuomioistuimessa. Jos valitus hyväksytään, maksua ei peritä.

17.12.2015
»

Ulosottomenettelyyn esitetään muutoksia, joilla mahdollistettaisiin asiakirjojen toimittaminen kansalaisille ja yrityksille sähköisesti nykyisen postitoimituksen sijasta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa ulosottomenettelyä asianosaisen oikeusturvaa vaarantamatta. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 17. joulukuuta.

10.12.2015
»

Tämän vuoden veronpalautuksista tehtiin ulosottovirastoissa yhteensä noin 146 000 ulosmittausta. Niiden kertymä on noin 53 miljoonaa euroa.

marraskuu
20.11.2015
»

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee pienennys vuoden 2016 alusta. Tämä 0,4 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen.

lokakuu
7.10.2015
»

Valtakunnanvoudinvirasto asetti 18. päivänä marraskuuta 2014 työryhmän valmistelemaan ulosottotoimen rakenneuudistusta varten tarvittavia lainmuutoksia. Työryhmä esittää muutoksia ulosottokaareen.

elokuu
19.8.2015
»

Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana ulosottoon tuli vireille noin 1,2 miljoonaa asiaa. Määrä on pysynyt samalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna. Rahasaatavia tuli perittäväksi 1,24 miljardin euron arvosta, mikä on noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

10.8.2015
»

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on linjannut, että ulosoton rakenneuudistusta jatketaan Valtakunnanvoudinviraston laatiman toteuttamissuunnitelman mukaisesti valmistelemalla lainsäädäntöehdotus, joka mahdollistaa ulosottolaitoksen organisoinnin yhdeksi virastoksi. Samalla valmistellaan säännökset täytäntöönpanotehtävien jakamiseksi uudella tavalla eri henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden mukaan (suppeatutkintainen perintä) sekä säännökset tähän liittyviksi virkarakenteen muutoksiksi.

kesäkuu
24.6.2015
»

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina erinä elo- ja syyskuussa.

23.6.2015
»

Valtakunnanvoudinviraston asettama työryhmä esittää muutoksia ulosottokaareen. Ulosottomenettelyä halutaan yksinkertaistaa, nopeuttaa ja joustavoittaa asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta. Suurimmat muutokset liittyvät ulosottokaaren 3 luvun yleisiin menettelysäännöksiin ja 5 luvun myyntiä koskeviin säännöksiin.

huhtikuu
2.4.2015
»

Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 on julkaistu.

maaliskuu
16.3.2015
»

Ulosottolaitoksen vuositilasto, Ulosotto Suomessa 2014, on julkaistu. Vuositilasto löytyy Valtakunnanvoudinviraston internet-sivuilta kohdasta julkaisut.

helmikuu
12.2.2015
»

Ulosottoon saapui vuonna 2014 rahasaatavia perittäväksi yli 2,8 miljardin euron arvosta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin viisi prosenttia eli yli 100 miljoonaa euroa.

Julkaistu 3.3.2015