OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Julkaistu 25.11.2014

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2015 alusta. Tämä 0,4 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen.

Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 22,69 euroa päivää kohti (korotus 0,10 euroa). Lisäksi velalliselle on jätettävä 8,14 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden (korotus 0,03 euroa). Yksinäisen velallisen suojaosuus on siten 680,70 euroa kuukaudessa (korotus 3,00 euroa). Jos velallisella on yksi huollettava, on suojaosuus 924,90 euroa kuukaudessa (korotus 3,90 euroa).

Lisätietoja:

hallitusneuvos Kari Liede, oikeusministeriö puh. 02951 50210

Oikeusministeriön asetus (pdf) on liitteenä verkkosivulla www.oikeusministerio.fi

Tietoa palkan ulosmittauksesta oikeus.fi-sivustolla http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

Sivun alkuun |