Veronpalautusten ulosmittaus - tiedote ulosoton hakijoille

Julkaistu 26.6.2014

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina erinä elo- ja syyskuussa.

Valtakunnanvoudinvirasto antoi 4.7.2013 ulosoton hakijoille tiedotteen muutoksista koskien veronpalautusten ulosmittausprosessia. Muutokset pohjautuivat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen (26.10.2012 Dnro 4124/4/11), jossa on kiinnitetty huomiota velallisen oikeuteen tulla kuulluksi veronpalautusten ulosmittausprosessissa. Apulaisoikeusasiamies on katsonut, että veronpalausten ulosmittausmenettelyn aikatauluja laadittaessa tulee ottaa huomioon, että velallisella on tosiasiallinen mahdollisuus saada ulosottoasiaa koskeva vireilletuloilmoitus ja maksukehotus ennen ulosmittausta. Tänä vuonna jatketaan viime vuonna aloitettua menettelyä, jonka aikataulu on seuraava:

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina erinä elo- ja syyskuussa. Hakijoiden, joilla on paljon ulosottoasioita, tulee ilmoittaa Valtakunnanvoudinvirastoon (vvv(at)oikeus.fi) viimeistään 1.8.2014 ajankohdat, jolloin ne aikovat lähettää ulosottoon suuria asiamääriä.

Ulosottohakemuksen tulee olla vireillä ulosotossa ja siirrettynä täytäntöönpanoon viimeistään 8.10.2014, jotta sen perimiseksi ehditään tehdä veronpalautuksen ulosmittaus. Verohallinto toimittaa ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista lokakuun lopussa. Ulosmittauksia voidaan tehdä 3.11.2014 alkaen reilun viikon ajan. Ulosmittaustiedot lähetetään verohallinnolle 14.11.2014.

Ulosottovirastoille on lähetetty suositus, jonka mukaan elokuun alusta lähtien ulosottoasioita ei palauteta esteellä, vaan ne jätetään odottamaan mahdollista veronpalautusta. Jos kihlakunnanulosottomies on selvittänyt, ettei velallinen tule saamaan veronpalautusta, voidaan ulosottoasiat palauttaa esteellä ennen kuin verohallinto on ilmoittanut ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista. Jos ulosottoasia on palautettu esteellä hakijalle elokuun alun jälkeen, ei kyseiselle asialle pitäisi tulla kertymää veronpalautuksen ulosmittauksesta. Hakijoita pyydetään myös tarkistamaan esteen tiedot, jottei asiaa lähetetä turhaan heti uudelleen ulosottoon.