Ulosotto tehostanut harmaan talouden torjuntaa

Julkaistu 8.4.2014

Ulosoton erikoisperintä tutkii vaikeasti selvitettäviä ulosottoasioita, joissa omaisuus usein on pyritty järjestelemään velkojien ulottumattomiin.

Vuonna 2013 erikoisperintä saavutti varsin hyvän tuloksen: velkojille tilitettiin noin 39,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 vastaava tulos oli noin 12,1 miljoonaa euroa.

Erikoisperinnän tulokseen kuuluvat myös velallisten suoraan velkojille suorittamat maksut, velallisen ja velkojan solmimat maksusopimukset sekä muille ulosottoviranomaisille tai yhteistyötahoille toimenpiteiden kohteiksi osoitettu omaisuus.

Kaikki edellä mainitut erät huomioon ottaen oli erikoisperinnän rahamääräinen tulos vuonna 2013 noin 76,5 miljoonaa euroa (2012 36,7 miljoonaa euroa).

Vuoden 2013 lopussa erikoisperinnässä oli ulosmitattua tai takavarikoitua omaisuutta 99 miljoonan euron edestä. Tämän omaisuuden osalta rahamääräinen tulos realisoituu ja tarkentuu vasta myöhemmin.

Erikoisperinnän tutkittaviksi siirrettiin 495 uutta velallista vuonna 2013. Edelliseltä vuodelta siirtyneiden kanssa erikoisperinnän kohteena oli kaikkiaan 1141 velallista, joista tutkinta vuoden aikana saatiin valmiiksi 498 velallisesta.

Tulosten paraneminen johtuu erikoisperinnän määrätietoisesta kehittämisestä, mutta toiminnalle on myös ominaista voimakaskin vuosittainen euromääräisen tuloksen vaihtelu.

Erikoisperinnän tärkein vaikutus ja tulos on kuitenkin velkojen maksun välttelyyn liittyvien väärinkäytösten ennaltaehkäisyssä, toteaa valtakunnanvouti Juhani Toukola. Kiinnijäämisriskin kasvattaminen karsii velkojen maksun välttelyä ja usein samalla talousrikoksiin syyllistymistä. Talousrikollisuudella saadun rikoshyödyn pois saaminen puolestaan heikentää myöhempää talousrikollisuutta, koska toiminnan pyörittäminen vaatii varoja.


Harmaata taloutta torjutaan viranomaisten tietojenvaihdolla

Velallisia siirtyy erikoisperintään kahta reittiä. Osa tulee ulosoton normaaliperinnästä, jossa havaitaan merkkejä siitä, että laajempi selvitystyö velallisen ulosmittauskelpoisen varallisuuden selvittämiseksi olisi tarpeen. Osa tulee muiden viranomaisten käynnistämän selvitystyön tuloksena, kun havaitaan, että laajempaa tutkintaa myös oikein kohdistetuille täytäntöönpanotoimille tarvitaan. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa viranomaisten välinen tietojenvaihto mm. poliisin, verottajan, tullin ja ulosoton välillä onkin keskeistä.

Ulosoton erikoisperintä laajennettiin vuonna 2011 koko maan kattavaksi. Tulokset ovat olleet valtakunnanvoudin mukaan rohkaisevia.

Lisätietoja: valtakunnanvouti Juhani Toukola

Sivun alkuun |