Ulosoton rakenneuudistushankkeen työryhmät käynnistivät työnsä

Julkaistu 22.10.2013

Ulosoton rakenneuudistushankkeen työryhmät kokoontuivat lokakuun puolivälissä Helsinkiin yhteiseen aloitustilaisuuteen. Paikalla olivat organisaatiotyöryhmän, menettelytyöryhmän ja tietotekniikkatyöryhmän jäsenet.

Valtakunnanvoudinvirasto on käynnistänyt rakenneuudistuksen selvitystyön vuosille 2012 ja 2013 annettujen tulostavoitteidensa mukaisesti. Vuonna 2014 rakenneuudistusta viedään eteenpäin VVV:n oikeusministeriölle esittämien kehityslinjojen mukaisesti. Ulosotolta edellytetään selvitystehtäviä mm. vastikään valmistuneessa oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa.

Rakenneuudistushankkeen taustalla ovat yhä kasvavat julkisen sektorin tehokkuus- ja säästövaatimukset sekä tietotekniikan kehittyminen, joka on muuttanut radikaalisti viimeisen vuosikymmenen aikana myös ulosoton toimintaa. Sähköiseen asiointiin ja palveluun on tarkoitus panostaa jatkossakin. Tämä edellyttää toimintojen ja virkarakenteen tarkastelua uudelleen. Ulosottolaitoksen kuluista noin 80 prosenttia on henkilöstömenoja. Merkittäviä säästöjä ei näin ollen pystytä saamaan muista kuin henkilöstömenoista, valtakunnanvouti Juhani Toukola muistutti.

Johtaminen ja viestintä avainasemassa

Valtakunnanvouti painotti ulosottolaitoksen tavoitteiden saavuttamisessa johtamisen merkitystä. Ulosottolaitoksessa on järjestetty muutosjohtamiskoulutusta jo vuosien ajan. Hankkeen viestintää organisoidaan parhaillaan myös osaksi virastojen johtamista. Avainasemassa muutostilanteiden läpiviemisessä ovat kaikki ulosottolaitoksessa työskentelevät esimiehet. Hyvä henkilöstöpolitiikka sekä henkilöstön osallistaminen hankkeeseen mukaan ovat keskeisiä menestystekijöitä. Mahdolliset uudistukset pyritään tekemään ilman irtisanomisia.

Työryhmien jäseniä puhuttivat tilaisuudessa mm. tehtävien keskittämiskysymykset sekä selvityksen alla oleva yhden viraston malli. Esimerkkinä keskittämisestä mainittiin puhelunvälitystoiminta, joka on tarkoitus keskittää Helsingin ulosottovirastoon. Lähtökohtana on edelleen miettiä kunkin asiatyypin vaatima käsittelyketju. Paikallisuudelle on keskittämisestäkin huolimatta edelleen tarvetta ainakin osassa ulosoton toimintoja.

Tilaisuudessa todettiin, että ulosoton rakenneuudistuksen kannalta olisi oleellista saada mahdollisimman pian selville, mitkä tehtävät jatkossa kuuluvat ulosottolaitokselle. Keskusteluissa ovat olleet summaaristen velkomusasioiden sekä velkaneuvonnan siirto ulosottolaitokselle.

Ulosotolla on paljon jo olemassa olevia vahvuuksia, joista ei hankkeen yhteydessä haluta luopua. Valtakunnanvouti muistutti, että ulosoton toiminnan lähtökohtana tulee aina ensisijaisesti olla laadukas oikeusturvan taso.

Sivun alkuun |