Ulosoton asiamäärissä kasvua alkuvuodesta

Julkaistu 15.8.2013
Vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana ulosottoon tuli vireille 1 439 749 uutta asiaa, mikä on noin 70 000 asiaa enemmän kuin viime vuonna. Tämä tarkoittaa noin 5 prosentin kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kasvu koostui yksityisoikeudellisten asioiden määrän voimakkaasta lisääntymisestä. Niiden määrä oli noin 70 prosenttia edellisvuotista korkeampi. Veroasioita tuli vireille 9 prosenttia ja muita julkisoikeudellisia asioita noin 12 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Vaikka yksityisoikeudellisten asioiden määrä kasvoi voimakkaasti, rahamääräisesti keskimääräinen yksityisoikeudellinen ulosottovelka pieneni. Vireille tulleiden julkisoikeudellisten asioiden euromäärä taas on asiamäärien vähentymisestä huolimatta kasvanut. Yhteensä kesäkuun lopussa vireillä olleiden asioiden rahamääräinen arvo korot huomioimatta oli vajaa 3 miljardia euroa. Kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen verrattaessa tapahtui 5,4 prosenttia.

Kesäkuun loppuun mennessä ulosottovirastot olivat perineet noin 452 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vertailujaksona.

Ulosottoon yhä enemmän henkilövelallisia – yritysvelallisten määrä laskenut

Kesäkuun loppuun mennessä ulosottoon oli tullut vireille 346 807 uutta velallista, mikä on 43 690 enemmän kuin viime vuonna. Kasvun taustalla oli luonnollisten henkilöiden määrän lisääntyminen, joita saapui ulosottoon 314 700 eli noin 17 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Oikeushenkilöitä tuli vireille kesäkuun loppuun mennessä 32 107, mikä on 7,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kesäkuun lopussa ulosotossa oli vireillä yhteensä 286 278 velallista, joista 267 053 oli luonnollisia henkilöitä ja 19 225 oikeushenkilöitä. Pitkäkestoisessa eli yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta ulosotossa olleita velallisia oli kesäkuun lopussa noin 65 000. Vastaava luku vuotta aiemmin oli noin 62 000.

Lisätietoja: valtakunnanvouti Juhani Toukola

Sivun alkuun |