Muutoksia veronpalautusten ulosmittausprosessiin

Julkaistu 5.7.2013

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään (26.10.2012 Dnro 4124/4/11) kiinnittänyt huomiota velallisen oikeuteen tulla kuulluksi veronpalautusten ulosmittausprosessissa.

Apulaisoikeusasiamies on katsonut, että veronpalausten ulosmittausmenettelyn aikatauluja laadittaessa tulee ottaa huomioon, että velallisella on tosiasiallinen mahdollisuus saada ulosottoasiaa koskevavireilletuloilmoitus ja maksukehotus ennen ulosmittausta. Valtakunnanvoudinvirasto täsmentää veronpalautusten ulosmittaukseen liittyviä aikatauluja seuraavasti.

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina erinä elo- ja syyskuussa. Hakijoiden, joilla on paljon ulosottoasioita, tulee ilmoittaa Valtakunnanvoudinvirastoon (vvv@oikeus.fi) viimeistään 2.8.2013 ajankohdat, jolloin ne aikovat lähettää ulosottoon suuria asiamääriä.

Valtakunnanvoudinvirasto ilmoittaa vuosittain, milloin hakemuksen tulee olla viimeistään vireillä ja täytäntöönpanossa, jotta sen perimiseksi ehditään tehdä veronpalautuksen ulosmittaus. Vuonna 2013 ulosottohakemusta ei voida pääsäännön mukaan huomioida veronpalautusten ulosmittauksessa, jollei asia ole tullut vireille ja siirretty täytäntöönpanoon viimeistään 9.10.2013. Tällöin velallinen ehtii saada vireilletuloilmoituksen ja maksukehotuksen ennen veronpalautusten ulosmittausaikaa. Verohallinto toimittaa ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista lokakuun lopussa. Ulosmittauksia voidaan tehdä 1.11.2013 alkaen noin kahden viikon ajan. Marraskuun puolen välin jälkeen ulosottovirastot lähettävät ulosmittaustiedot Verohallinnolle.

Ulosottovirastoille on lähetetty suositus, jonka mukaan elokuun alusta lähtien ulosottoasioita ei palauteta esteellä, vaan ne jätetään odottamaan mahdollista veronpalautusta. Jos kihlakunnanulosottomies on selvittänyt, ettei velallinen tule saamaan veronpalautusta, voidaan ulosottoasiat palauttaa esteellä ennen kuin Verohallinto on ilmoittanut ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista. Jos ulosottoasia on palautettu esteellä hakijalle elokuun alun jälkeen, ei kyseiselle asialle pitäisi tulla kertymää veronpalautuksen ulosmittauksesta. Hakijoita pyydetään myös tarkistamaan esteen tiedot, jottei asiaa lähetetä turhaan heti uudelleen ulosottoon.