Ulosoton asiamäärät ennallaan - perimistulos jatkoi kasvuaan

Julkaistu 3.4.2013

Ulosoton asiamäärät pysyivät vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Ulosottovirastoihin saapui noin kolme miljoonaa ulosottoasiaa. Ulosottolaitoksen tehtävänä on tuomioiden täytäntöönpano ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien perintä.

Ulosoton perimistulos oli vuonna 2012 hieman yli miljardi euroa; kasvua edellisen vuoden tulokseen oli noin seitsemän prosenttia. Velkojille tilitettävä määrä yhdessä valtiolle kannettavien ulosottomaksujen kanssa nousi noin 1,08 miljardiin euroon. Tästä määrästä valtiolle tilitettiin lähes 450 miljoonaa euroa ja loput muille velkojille. Perittäväksi saapui noin 2,7 miljardia euroa, mikä merkitsi saapuneiden asioiden rahamäärän laskua yli 10 prosentilla eli noin 300 miljoonalla eurolla.

Vuoden aikana ulosotossa oli kaikkiaan noin 529 000 eri velallista, joista noin 90 prosenttia luonnollisia henkilöitä ja noin 10 prosenttia oikeushenkilöitä eli yrityksiä ja yhteisöjä. Vuoden 2012 lopussa ulosotossa oli vireillä noin 224 000 velallisen yhteensä noin 1,7 miljoonaa ulosottoasiaa.

Perintäkulut suurin yksittäinen asiaryhmä

Merkittävä lisäys ulosottoon saapuneissa asioissa oli pääsaatavasta irrallaan perittävissä perintäkuluissa, joiden määrä kasvoi peräti 83 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2012 pelkkiä perimiskuluja oli noin 404 000. Perintäkulut olivat viime vuonna suurin yksittäinen ulosoton asiaryhmä. Perintäkuluihin sisältyy lähinnä perimistoimistojen ja suurten kuntien kuluja, joita muodostuu velkojen perimisestä ennen ulosottoa. Maaliskuussa 2013 voimaan tulleen perintälain muutoksen johdosta perimistoimistot tai muut toimeksi saajat eivät voi enää lähettää suoraan ulosottoon perittäväksi pääsaatavasta irrallisia perintäkuluja.

Muita kasvaneita asialajeja viime vuonna olivat mm. joukkoliikenteen tarkastusmaksut, kiinteistöverot ja rangaistusmääräyssakot.

Vähentyneitä asioita olivat mm. sairaala- ja terveyskeskusmaksut.

Yli puoli miljoonaa ulosmittausta

Ulosmittauksia toimitettiin 640 000 kappaletta, joista valtaosa palkan, eläkkeen ja veronpalautuksen ulosmittauksia.

Asunto-osakkeita myytiin ulosottotoimin vuonna 2012 463 kpl (2011 425 kpl), kiinteistöjä 1045 (942) ja muuta irtainta omaisuutta 844 (661).

Ulosottoon saapui viime vuonna hieman alle 7000 häätöhakemusta, mikä on noin kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän. Häätöjä toimeenpantiin noin 1500 kappaletta.


Lisätietoja: Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Sivun alkuun |