joulukuu
4.12.2013
»

Tämän vuoden veronpalautuksista tehtiin ulosottovirastoissa yhteensä noin 142 000 ulosmittausta. Niiden kertymä on yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

3.12.2013
»

Osa ulosoton asiakaskirjeistä on uudistettu marraskuun lopussa ulosoton tietojärjestelmään tehtyjen päivitysten jälkeen.

marraskuu
25.11.2013
»

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2014 alusta. 1,3 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen.

18.11.2013
»

Saatavien perinnästä annettua lakia on muutettu. Kuluttajasaatavaa perittäessä kertyneitä varoja saadaan kohdentaa perintäkuluille vasta saatavan ja sen koron tultua suoritetuksi.

lokakuu
22.10.2013
»

Ulosoton rakenneuudistushankkeen työryhmät kokoontuivat lokakuun puolivälissä Helsinkiin yhteiseen aloitustilaisuuteen. Paikalla olivat organisaatiotyöryhmän, menettelytyöryhmän ja tietotekniikkatyöryhmän jäsenet.

syyskuu
11.9.2013
»

Turussa järjestettiin 4.-6. syyskuuta seminaari, jossa pohjoismaiset ulosoton asiantuntijat kokoontuivat pohtimaan mahdollisuuksia puuttua harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen teemalla Harmaa talous, musta tulevaisuus.

elokuu
15.8.2013
»

Vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana ulosottoon tuli vireille 1 439 749 uutta asiaa, mikä on noin 70 000 asiaa enemmän kuin viime vuonna. Tämä tarkoittaa noin 5 prosentin kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

heinäkuu
5.7.2013
»

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään (26.10.2012 Dnro 4124/4/11) kiinnittänyt huomiota velallisen oikeuteen tulla kuulluksi veronpalautusten ulosmittausprosessissa.

toukokuu
21.5.2013
»

Valtakunnanvouti on asettanut ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen johtoryhmän. Rakenneuudistus liittyy oikeusministeriön Valtakunnanvoudinvirastolle antamaan tulostavoitteeseen, jonka mukaan taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tulee selvittää ulosottolaitoksen tehtävät, työmenetelmät ja virkarakenne.

huhtikuu
3.4.2013
»

Ulosoton asiamäärät pysyivät vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Ulosottovirastoihin saapui noin kolme miljoonaa ulosottoasiaa. Ulosottolaitoksen tehtävänä on tuomioiden täytäntöönpano ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien perintä.

maaliskuu
7.3.2013
»

Valtakunnanvoudinviraston Helsingin toimipaikka muuttaa 14. maaliskuuta 2013 uusiin toimitiloihin Itä-Pasilaan. Muutto ei aiheuta katkoksia asioinnissa Valtakunnanvoudinviraston kanssa. Turun päätoimipaikan henkilöstö on muuton aikana tavoitettavissa normaalisti.

Julkaistu 5.7.2013