Oikeusministeriö: Ulosottovirastojen toimipaikat vähenevät

Julkaistu 14.12.2012

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on puoltanut oikeusministeriön suunnitelmaa vähentää ulosottovirastojen toimipaikkojen määrää. Tämän perusteella
oikeusministeriö on tänään antanut asetuksen, jossa ulosottovirastojen toimipaikkojen määrä vähenee nykyisestä 178:sta 66:een. Nykyiset 22 päätoimipaikkaa säilyvät ennallaan, mutta sivutoimipaikkoja on enää 44.

Muutokset tulevat voimaan vuoden 2013 alusta. Ulosottovirastoille on kuitenkin varattu siirtymäaikaa vuoden 2014 loppuun toteuttaa toimitila- ja henkilöstöjärjestelynsä.

Tavoitteena on muodostaa toimipaikkaverkko, joka takaa palvelujen alueellisen saatavuuden nykyistä tarvetta vastaavasti. Tarve henkilökohtaiseen asiointiin on vähentynyt ulosoton lainsäädäntö- ja tietojärjestelmäuudistusten myötä. Nykyisin asiointi tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti tai puhelimitse ja velallisen varallisuustiedot saadaan reaaliaikaisesti ulosoton tietojärjestelmästä. Tarvittaessa asiakkaan tapaaminen voidaan järjestää myös muussa sovitussa paikassa, esimerkiksi viranomaisten yhteispalvelupisteessä.

Lisäksi pyrkimyksenä on luoda nykyistä paremmat edellytykset toiminnan johtamiselle, yhtenäisyydelle, tehokkuudelle ja turvalliselle työympäristölle.

Muutokset koskevat 110 virkamiestä, joille varataan mahdollisuus siirtyä työskentelemään saman ulosottoviraston johonkin muuhun toimipaikkaan.

Ruotsinkielisten palveluiden saatavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Muutoksilla ei ole vaikutusta saamenkielisten palveluihin.

Lisätietoja:
oikeusapu- ja ulosottoyksikön päällikkö, hallitusneuvos Merja Muilu, oikeusministeriö
puh. 02951 50200
hallitusneuvos Kari Liede, oikeusministeriö, puh. 02951 50210

Oikeusministeriön asetus toimipaikoista sekä muistio (pdf), josta käyvät ilmi lakkautettavat ulosottovirastojen toimipaikat ja muutosten perustelut, löytyvät oikeusministeriön verkkosivulta tiedotteen lopusta.

Sivun alkuun |