Valtakunnanvoudinviraston internet-sivut uudistuivat

Julkaistu 4.10.2012

Valtakunnanvoudinviraston internet-sivut on julkaistu uudessa ulkoasussaan. Sivut toimivat nyt osoitteessa www.valtakunnanvoudinvirasto.fi. Vanhasta osoitteesta www.oikeus.fi/vvv on uudelleenohjaus uuteen osoitteeseen. Ruotsin- ja englanninkieliset sivut toimivat osoitteissa www.riksfogdeambetet.fi ja www.enforcement.fi.

Valtakunnanvoudinviraston sivu-uudistus liittyy oikeusministeriön hallinnonalalla käynnissä olevaan laajaan verkkosivujen kehittämishankkeeseen, jossa Valtakunnanvoudinviraston sivut toimivat pilottisivustona.

Jatkossa myös muut oikeusministeriön hallinnonalan internet-sivut on tarkoitus uudistaa rakenteellisesti, toiminnallisesti ja graafisesti aiempaa yhtenäisemmäksi.

Sivun alkuun |