Kolmas apulaisvoutien vuosikurssi päätökseen

Julkaistu 5.9.2012  Päivitetty 6.9.2012

Apulaisvoutien harjoittelujärjestelmän järjestyksessään kolmas vuosikurssi päättyi todistusten jakoon elokuun lopussa Valtakunnanvoudinviraston päätoimipaikassa Turussa. Ulosottolaitoksen ulkopuolisille suunnattuun koulutusohjelmaan osallistui tällä kertaa yhdeksän oikeustieteen maisteria.

Harjoittelijat toimivat vuoden ajan apulaisvoudin nimikkeellä eri ulosottovirastoissa tarkoituksenaan perehtyä ulosottoviraston eri tehtäviin kihlakunnanvoudin ohjauksessa.
Harjoittelujaksolla on pyritty vastaamaan kihlakunnanvoutien eläköitymisestä johtuvaan rekrytointitarpeeseen. Kaikki harjoittelun nyt suorittaneista ovat sijoittuneet ulosottolaitoksen palvelukseen. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut Valtakunnanvoudinvirasto.

Kihlakunnanvoudin tehtävät perustuvat ulosottokaaressa määrättyihin lukuisiin itsenäisiin lainkäyttötehtäviin. Työ edellyttää laaja-alaista perehtyneisyyttä oikeusjärjestykseen ja juridiseen ajatteluun. Kihlakunnanvouti on oikeuslaitoksen perinteinen lakimiesammatti, ja voudin tehtäviin sisältyy oleellisesti myös ulosottoviraston operatiivinen johtaminen sekä esimiestehtävät.

Seuraavasta koulutusjaksosta ei ole tehty päätöstä. Valtakunnanvoudinvirasto pohtii mahdollista uuden koulutusjakson tarvetta. Uutta koulutusjaksoa ei todennäköisesti kuitenkaan käynnistetä vuoden 2013 aikana.