Ulosoton asia- ja velallismäärät kasvoivat alkuvuonna

Julkaistu 14.8.2012  Päivitetty 29.8.2012

Ulosottoon saapuvien asioiden määrä kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla voimakkaasti, noin 16 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Ulosoton asiamäärän arvioidaan kohoavan vuoden loppuun mennessä 3,3 miljoonaan, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 3 miljoonaa asiaa.

Alkuvuonna ulosottoon on lähetetty aikaisempaa enemmän päävelasta erillisiä perintäkuluja. Myös maksamatta jääneet kiinteistö- ja ennakkoverot, ajoneuvoverot sekä joukkoliikenteen tarkastusmaksut kasvattivat asiamääriä. Lisäksi yksityisoikeudellisten asioiden määrä on kasvanut.

Myös velallisten määrä on ollut nousussa. Ulosotossa hoidetaan kuluvana vuonna arviolta 550 000 eri velallisen asioita. Pitkäkestoisessa eli yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta olevia ulosottovelallisia oli kesäkuun lopussa noin 62 000. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 59 500.

Ulosottovelallisista noin 90 prosenttia oli luonnollisia henkilöitä ja noin 10 prosenttia oikeushenkilöitä, kuten yrityksiä tai yhteisöjä.

Kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä ulosotto on tilittänyt velkojille yhteensä 41 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Summan arvioidaan ylittävän myös tänä vuonna miljardin euron rajan. Valtiolle tilitettävien ulosottomaksutulojen arvioidaan olevan vuoden lopussa hieman alle 75 miljoonaa euroa.

Kasvavat asiamäärät ja hyvä perintätulos lisäävät myös ulosottolaitoksen menoja, erityisesti palkkausmenoja.

Lisätietoja: Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Sivun alkuun |