Ulosoton perimistulos miljardi euroa vuonna 2011

Julkaistu 9.3.2012  Päivitetty 29.8.2012

Ulosottovirastoihin saapui vuonna 2011 noin kolme miljoonaa uutta ulosottoasiaa, mikä on noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kaikissa ulosoton asiaryhmissä oli lisäystä lukuun ottamatta elatusapuja ja sakkoja.

Perintäkulujen ulosotto lisääntyi huomattavasti

Uutena asiana Valtakunnanvoudinviraston tilastoissa on havaittavissa perintäkulujen määrän huomattava kasvu. Kun vuonna 2010 ulosottoon saapui noin 130 000 pelkästään perintäkuluja sisältävää asiaa, oli vuoden 2011 vastaava luku noin 220 000 eli noin 70 prosenttia enemmän. Ulosoton kautta haettavien perintäkulujen kasvu kiihtyi edelleen tämän vuoden tammikuussa, uusia asioita saapui peräti 30 000. Perintäkulu oli tammikuussa yleisin ulosottoasianimike.

Perintäkuluihin sisältyy lähinnä perimistoimistojen ja suurien kuntien kuluja, joita muodostuu velkojen vapaaehtoisesta perimisestä ennen ulosottoa.

Yksityisoikeudellisia asioita, joihin kuuluu muun muassa kulutusluottoja ja pikalainoja, saapui vuonna 2011 noin 690 000. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin kymmenen prosenttia.

Myös verosaatavien määrät ulosotossa kasvoivat noin kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta.

Häätöjen lukumäärät ovat pysyneet vuosia lähes ennallaan. Vuonna 2011 häätöhakemuksia saapui 7 300 ja häätöjä toimeenpantiin 1 500.

Ulosotto peri ennätysmäärän euroja

Ulosottoon saapui viime vuonna perittäväksi noin kolme miljardia euroa, mikä on 203 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010.

Ulosottoperintä tehostui edellisvuodesta. Ensimmäistä kertaa perittiin yhteensä noin miljardi euroa, kun mukaan lasketaan myös perinnän yhteydessä valtiolle kerätyt ulosottomaksut, joilla ulosottolaitos rahoittaa toimintansa noin 70-prosenttisesti. Perimistulos parantui edellisvuodesta yli 100 miljoonaa euroa.

Tulosta kasvattivat muun muassa lisääntyneet kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit sekä toistuvaistulon ulosmittaukset. Myös yritysperinnässä saatiin parempia tuloksia.

Valtakunnanvoudinviraston mukaan heikentynyt taloudellinen tilanne ei näy vielä paljoakaan ulosoton tuloksessa, koska esimerkiksi työllisyystilanne ei ole heikentynyt.

Velallisten määrä kasvoi hieman

Vuonna 2011 ulosotossa oli käsiteltävänä 527 000:n eri velallisen velka-asioita, lisäystä edellisestä vuodesta oli 9 200. Vuoden 2011 lopussa vireillä oli 242 000 velallisen asioita, lisäystä edellisestä vuodesta oli 2 800. Näistä pitkäkestoisessa, eli yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa oli ollut hieman alle viidennes ja yli kaksi vuotta noin neljännes.

Velallisella on perinnässä keskimäärin kuusi ulosottoasiaa, joissa maksettavaa kertyy keskimäärin 14 200 euroa. Valtaosa velallisista on 1960 – 1980 -luvuilla syntyneitä.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Talouspäällikkö Maire Kulpakko

Sivun alkuun |