joulukuu
14.12.2012
»

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on puoltanut oikeusministeriön suunnitelmaa vähentää ulosottovirastojen toimipaikkojen määrää. Tämän perusteella oikeusministeriö on tänään antanut asetuksen, jossa ulosottovirastojen toimipaikkojen määrä vähenee nykyisestä 178:sta 66:een. Nykyiset 22 päätoimipaikkaa säilyvät ennallaan, mutta sivutoimipaikkoja on enää 44.

7.12.2012
»

Tämän vuoden veronpalautuksista tehtiin ulosottovirastoissa yhteensä noin 142 000 ulosmittausta. Yhteensä kertymäksi saatiin noin 53,5 miljoonaa euroa. Tämä on noin viisi prosenttia ulosottolaitoksen koko vuoden perintätuloksesta, jonka arvioidaan tänä vuonna olevan noin miljardi euroa.

marraskuu
29.11.2012
»

Ulosoton rahaliikenne hoidetaan 1. joulukuuta 2012 lähtien Pohjola Pankin kautta. Muutos johtuu valtion maksuliikenteen päävälittäjäpankin vaihtumisesta. Uusiin tilinumeroihin tulee siirtyä mahdollisimman pian. Nordean tilit poistuvat kokonaan käytöstä maaliskuun 2013 loppupuolella.

19.11.2012
»

Ulosottovirastot ottavat vaiheittain käyttöön yhtenäisenä viranomaistunnisteena Suomen vaakunan tunnuskuvan. Ensimmäisenä valtion leijonatunnus tulee näkymään ulosoton tietojärjestelmistä asiakkaille lähetettävissä kirjeissä, kuten esimerkiksi ulosoton vireilletuloilmoituksissa, maksukehotuksissa sekä työnantajille lähetettävissä maksukielloissa.

19.11.2012
»

Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta tulee voimaan 20.11.2012. Laki muuttaa nykyistä nimityskäytäntöä.

9.11.2012
»

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2013 alusta. 2,8 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen.

lokakuu
9.10.2012
»

Verohallinnon alaisuudessa toimiva Harmaan talouden selvitysyksikkö on vertaillut ulosotossa olevia yritysvelallisia laajasti eri julkishallinnon rekistereistä saatavaan tietoon. Keskeinen havainto selvityksessä on ollut, että eri viranomaisrekistereissä on jo nyt varsin runsaasti sellaista tietoa, joka voisi edesauttaa ulosoton täytäntöönpanoa.

4.10.2012
»

Valtakunnanvoudinviraston internet-sivut on julkaistu uudessa ulkoasussaan. Sivut toimivat nyt osoitteessa www.valtakunnanvoudinvirasto.fi . Vanhasta osoitteesta www.oikeus.fi/vvv on uudelleenohjaus uuteen osoitteeseen. Ruotsin- ja englanninkieliset sivut toimivat osoitteissa www.riksfogdeambetet.fi ja www.enforcement.fi .

syyskuu
5.9.2012
»

Apulaisvoutien harjoittelujärjestelmän järjestyksessään kolmas vuosikurssi päättyi todistusten jakoon elokuun lopussa Valtakunnanvoudinviraston päätoimipaikassa Turussa. Ulosottolaitoksen ulkopuolisille suunnattuun koulutusohjelmaan osallistui tällä kertaa yhdeksän oikeustieteen maisteria.

elokuu
14.8.2012
»

Ulosottoon saapuvien asioiden määrä kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla voimakkaasti, noin 16 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Ulosoton asiamäärän arvioidaan kohoavan vuoden loppuun mennessä 3,3 miljoonaan, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 3 miljoonaa asiaa.

13.8.2012
»

Ulosottolaitos oikaisee luottotietoyhtiölle virheellisesti lähteneitä maksuhäiriötietoja. Virhe on koskenut osaa uusia, pitkäkestoisesta ulosotosta aiheutuneita maksuhäiriötietoja.

toukokuu
29.5.2012
»

Valtakunnanvoudinvirasto on esittänyt oikeusministeriölle alkuperäisestä ulosottovirastojen toimipaikkaesityksestään poiketen, että Pirkanmaan ulosottoviraston Kangasalan ja Nokian sivutoimipaikat säilyisivät toistaiseksi.

huhtikuu
2.4.2012
»

Pitkäkestoisesta ulosotosta aiheutuvien maksuhäiriötietojen luovuttamista on alettu välittömästi valmistella ulosottolaitoksessa, kun luottotietolain ja ulosottokaaren muutokset astuivat voimaan 1.4.2012.

maaliskuu
23.3.2012
»

Pitkäkestoinen ulosotto aiheuttaa huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin. Jatkossa tieto luottotietoyhtiöille annetaan, kun palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon ulosmittaus tai ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma on ollut voimassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukauden ajan (Ulosottokaari 1 luku 32 §, LaVM 12/2009).

9.3.2012
»

Ulosottovirastoihin saapui vuonna 2011 noin kolme miljoonaa uutta ulosottoasiaa, mikä on noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kaikissa ulosoton asiaryhmissä oli lisäystä lukuun ottamatta elatusapuja ja sakkoja.

5.3.2012
»

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan Konkurssiasiamiehen toimiston ja Valtakunnanvoudinviraston mahdollisen yhdistämisen vaikutuksia.

helmikuu
15.2.2012
»

Oikeusministeriö ja Valtakunnanvoudinvirasto muistuttavat, että pitkäkestoinen ulosotto aiheuttaa huhtikuusta lähtien maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin.

tammikuu
4.1.2012
»

Ulosoton nykyinen palveluntarve ei edellytä enää yhtä laajaa toimipaikkaverkostoa kuin ulosottovirastoilla tällä hetkellä on käytössään. Nykyisten 178 toimipaikan sijaan Valtakunnanvoudinvirasto esittää oikeusministeriölle 63 toimipaikan verkostoa.

Julkaistu 12.3.2013