Veronpalautusten ulosmittauksen yhteydessä esiin tullut epäkohta korjataan

Julkaistu 10.11.2011  Päivitetty 29.8.2012

Ulosottoasioissa, joissa velkoja on pyytänyt ulosottovirastolta vain velallisen veronpalautuksen ulosmittausta, on ulosmittauksia toimitettu lähettämättä velalliselle maksukehotusta. Lain mukaan veronpalautuksen ulosmittaus on kuitenkin mahdollista toimittaa ennen maksukehotuksessa asetettua määräpäivää.

Velallinen välttyy asian rekisteröitymiseltä hänestä annettavaan todistukseen ulosottorekisteriin merkityistä asioista, jos hän maksaa velkansa maksukehotuksella.

Kansaneläkelaitoksen takaisinperintäpäätösten yhteydessä esiin tullutta epäkohtaa korjataan parhaillaan. Menettelyn helpottamiseksi ulosottolaitos poistaa keskitetysti merkinnät ulosottorekisteristä annettaviin todistuksiin kaikissa tapauksissa, joissa maksukehotusta ennen veronpalautuksen ulosmittausta ei ole voitu lähettää. Velallisen ei näissä tapauksissa tarvitse itse tehdä mitään.

Tarvittaessa velallinen saa lisätietoja asioitaan hoitavalta kihlakunnanulosottomieheltä.

Veronpalautusten ulosmittauksia tehtiin tänä vuonna noin 163.000 kappaletta, joista velkojille kertyy noin 60 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

valtakunnanvouti Juhani Toukola
johtava hallintovouti Petteri Katajisto