Oikeusministeriö: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Julkaistu 23.11.2011  Päivitetty 29.8.2012

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2012 alusta. 3,8 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen.

Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 21,69 euroa päivää kohti (korotus 0,79 euroa). Lisäksi velalliselle on jätettävä 7,79 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden (korotus 0,28 euroa). Yksinäisen velallisen suojaosuus on siten 650,70 euroa kuukaudessa (korotus 23,70 euroa). Jos velallisella on yksi huollettava, on suojaosuus 884,40 euroa kuukaudessa (korotus 32,10 euroa).

Lisätietoja:
hallitusneuvos Kari Liede, oikeusministeriö, puh. 09 1606 9527

Tietoa palkan ulosmittauksesta oikeus.fi -sivustolla