Erikoisperintä laajennetaan ensi vuonna koko maan kattavaksi

Julkaistu 15.11.2010  Päivitetty 29.8.2012

Perinnän tehostamista, rikoshyödyn poissaantia ja harmaan talouden vastustamista toteuttava ulosoton erikoisperintä laajennetaan ensi vuoden aikana koko maan kattavaksi. Valtakunnanvoudinviraston asettama työryhmä ehdottaa, että Suomi jaetaan kuuteen erikoisperintäalueeseen, jotka kattavat kaikki maamme 22 ulosottovirastoa.

Erikoisperintäyksiköiden keskuspaikkoja esitetään perustettavaksi Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, Kuopioon, Vaasaan ja Ouluun. Nykyisin ainoastaan Helsingin ja Lapin ulosottovirastoissa on omat erikoisperintäosastot ja päätoimiset erikoisperintätehtäviä hoitavat kihlakunnanvoudit.

Uudistuksen tarkoituksena on kohdentaa ulosoton resursseja entistä enemmän paljon selvittelytyötä ja aikaa vaativiin ulosottoasioihin sekä yhdenmukaistaa toimintaa valtakunnallisesti.

Rikoshyödyn jäljittämiseksi ulosoton erikoisperinnässä tehostetaan myös jo nykyisin toimivaa viranomaisyhteistyötä mm. poliisin ja verohallinnon kanssa. Ulosoton asiantuntemus etenkin jäljitysprosessin alkuvaiheessa tehostaa rikoshyödyn poissaantia.

Erikoisperinnästä hyviä tuloksia

Erikoisperinnällä kerrytetään velkojille, mm. valtiolle, varoja, jotka muutoin jäisivät kokonaan saamatta. Toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. Viime vuonna erikoisperinnällä saatiin noin 36 miljoonaa euroa. Jäljitettyä omaisuutta ja varoja tilitetään ulosottoon, maksetaan suoraan ulosoton hakijoille sekä osoitetaan mm. konkurssipesille.

Erikoisperinnän laajentaminen perustuu valtioneuvoston viime vuoden lopulla tekemään periaatepäätökseen hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2010-2011. Ohjelmassa edellytetään, että oikeusministeriön hallinnonalalla valmistellaan tämän vuoden aikana tarvittavat toimenpiteet erikoisperinnän laajentamiseksi. Asiaa valmistellut työryhmä on jättänyt loppuraporttinsa Valtakunnanvoudinvirastolle.

Toiminnan käynnistäminen edellyttää vielä valmistelun jatkamista virkatyönä yhteistyössä oikeusministeriön, Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Koko maan kattava erikoisperintä pyritään käynnistämään ensi kevään aikana.

Lue työryhmän raportti kokonaisuudessaan julkaisut sivulta.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola
Johtava hallintovouti Petteri Katajisto