Voutiharjoittelijoiden toinen vuosikurssi päätökseen

Julkaistu 27.8.2010  Päivitetty 29.8.2012

Apulaisvoutien harjoittelujärjestelmän järjestyksessään toinen vuosikurssi päättyi todistusten jakoon 26. elokuuta Helsingissä. Harjoittelu on ulosottolaitoksen ulkopuolisille oikeustieteen maistereille suunnattu koulutusohjelma, jolla halutaan vastata lähitulevaisuuden rekrytointihaasteeseen. Noin 40 prosenttia kihlakunnanvoudeista saavuttaa eläkeiän vuoteen 2013 mennessä.

Tänä vuonna harjoittelun suoritti kymmenen oikeustieteen maisteria, jotka ovat vuoden ajan työskennelleet ulosottovirastoissa erikseen nimetyn voudin ohjauksessa. Koulutusohjelma perustuu työssäoppimiseen ja sisältää lisäksi teoriaopintoja. Koulutuksen järjestää Valtakunnanvoudinvirasto.

Harjoitteluohjelman aikana apulaisvoudin nimikkeellä toimivat harjoittelijat ovat tehneet myös kihlakunnanulosottomiehen toimenkuvaan liittyviä käytännön täytäntöönpanotehtäviä ja erikoisperintää. Koulutukseen sisältyvät kihlakunnanvoudin lakimiestehtävät liittyvät mm. omaisuuden realisointiin, ulosottovalituksiin ja päätösten valmisteluun. Lisäksi tutustutaan myös ulosottoviraston johtamiseen.

Ulosottovirastot ovat itsenäisiä lainkäyttöviranomaisia, ja kihlakunnanvoudin tehtävät perustuvat ulosottokaaressa määrättyihin lukuisiin itsenäisiin lainkäyttötehtäviin. Työ edellyttää laaja-alaista perehtyneisyyttä oikeusjärjestykseen ja juridiseen ajatteluun. Kihlakunnanvouti on oikeuslaitoksen perinteinen lakimiesammatti, ja tehtävään sisältyy oleellisesti myös ulosottoviraston operatiivinen johtaminen sekä esimiestehtävät.

Seuraavan koulutusjakson hakuaikaa ei ole vielä päätetty, mutta koulutus alkaa aikaisintaan vuoden 2011 syksyllä.

Lue lisää apulaisvoutien harjoittelujärjestelmästä