Ulosottoasioiden määrät ennallaan – perintätulos parantunut

Julkaistu 27.7.2010  Päivitetty 29.8.2012

Vuoden 2010 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana ulosottoon saapui asioita miltei yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Tarkastelujaksolla ulosottoon saapui hieman yli miljoona asiaa, mikä ennakoi noin 2,6 miljoonaa saapuvaa asiaa vuonna 2010.

Asialajeittain eniten vähenivät verot, joissa pudotusta viime vuoteen verrattuna on noin 16 prosenttia. Sakot vähenivät noin kymmenen prosenttia. Sen sijaan sekä elatusapuasioiden että muiden yksityisoikeudellisten asioiden määrät olivat kasvussa.

Perintäjärjestelmää uudistettiin kuluvan vuoden aikana, ja uudistuksen jälkeen elatusapujen siirtyminen ulosottoon on hieman nopeutunut. Muiden yksityisoikeudellisten asioiden määrä on kasvanut noin 16 prosenttia.

Euromääräisesti perintään on saapunut suunnilleen sama määrä kuin vuotta aiemmin samana tarkastelujaksona. Myös edelliseltä vuodelta siirtynyt perittävien varasto oli samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Euromääräinen perintä on parantunut entisestään. Vaikka asiamäärä sekä lukumääräisesti että euromääräisesti on pysynyt ennallaan, tilitetyt kertymät ovat nousseet viime vuoden samasta ajankohdasta noin viisi prosenttia eli yhteensä lähes 17 miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä ulosottolaitos oli perinyt yhteensä noin 355 miljoonaa euroa.