Valtakunnanvoudinviraston avajaisia vietettiin Turussa

Julkaistu 20.5.2010  Päivitetty 29.8.2012

Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Valtakunnanvoudinvirasto vietti virallisia avajaisiaan Turussa 20. toukokuuta. Uuden viraston lisäksi tilaisuudessa juhlistettiin ulosottotoimen suurten uudistusten saamista päätökseen. Ulosottopiirit uudistettiin vuonna 2008, jolloin myös uusi lainsäädäntö astui voimaan. Ulosoton hallinto uudistui kokonaan vuoden 2010 alussa.

Uusi virasto on aloittanut toimintojaan monella saralla, joilla sille kuuluu lakisääteisiä tehtäviä. Yhteiskunnan kannalta ulosotto muodostaa yhdessä oikeudenkäynnin kanssa oikeussuojajärjestelmän, jonka olemassaoloon koko luottoyhteiskunta ja talouselämä tukeutuvat.

Valtakunnanvoudinvirastolle siirtyi operatiivisia hallintotehtäviä oikeusministeriöltä ja lääninhallituksilta. Uusina tehtävinään viraston on tarkoitus kehittää ulosottotoimea ja vastata palvelujen alueellisesta saatavuudesta. Valtakunnanvouti Juhani Toukola kertoi viraston toiminnan lähteneen hyvin käyntiin.

"Kehittämisalueita ovat ainakin ulosottomenettelyn yhdenmukaistaminen koko maassa ja sidosryhmäyhteistyö. Myös sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Seuraamme lisäksi erityisesti nuorten velkaantumisastetta, ja mielestäni myös erilaisia perimiskuluja tulisi alentaa", Toukola sanoi.

Viraston avajaisten yhteydessä järjestetyssä juhlaseminaarissa Turun linnassa puhunut oikeusministeri Tuija Brax muistutti ulosoton merkittävästä roolista sekä maksuhäiriöpolitiikan toteuttajana että talousrikosten ja harmaan talouden torjunnassa.

"Maksuhäiriöpolitiikassa on kysymys usein tehokkaan perinnän ja velallisen uuteen alkuun auttamisen välisestä suhteesta. Jos tässä löydämme tasapainon ja vielä onnistumme pitämään perinnän ja muiden menettelyjen kustannukset alhaisina, olemme lähellä onnistunutta maksuhäiriöpolitiikkaa", ministeri Brax sanoi.

"Myös talousrikostorjunnan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että rikoksen tuottama hyöty saadaan pois rikollisilta. Ketjussa on monta toimijaa esitutkinnasta syyteharkinnan kautta oikeudenkäyntiin. Emme saa unohtaa sen viimeistä lenkkiä, täytäntöönpanoa. Sen pettäessä koko prosessi jää suoritusvelvollisuuden osalta vain suosituksen luontoiseksi", ministeri muistutti.

Tällä hetkellä erikoisperintä on organisoitu omaksi toiminnakseen vain Helsingissä ja Rovaniemellä. Viidennessä kansallisessa talousrikostorjuntaohjelmassa edellytetään, että menettely laajennetaan koko maan alueelle. Suunnittelutyötä varten on viime viikolla asetettu Valtakunnanvoudinviraston ja oikeusministeriön yhteinen työryhmä.

Valtakunnanvoudinviraston avajaistilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan ja juhlapuheillaan myös Ruotsin valtakunnanvouti Eva Liedström Adler sekä Venäjän ulosottojohtaja Artur Parfenchikov, joiden kanssa Suomella on muiden Pohjoismaiden ja kansainvälisten yhteyksien lisäksi ollut ulosoton yhä kansainvälistyvällä saralla menestyksekästä yhteistyötä.

Lisätietoja: Valtakunnanvouti Juhani Toukola