Maksuhäiriömerkintöjä oikaistaan

Julkaistu 8.4.2010  Päivitetty 29.8.2012

Ulosottokaaren ja luottotietolain muutokset ovat 1.4.2010 lähtien mahdollistaneet maksuhäiriömerkintöjen poistamisen luottotietorekistereistä, kun yksityisoikeudellinen saatava on lopullisesti vanhentunut. Käytännössä uudistus koskee ainoastaan tuomioita, joiden antamisesta on kulunut 15 vuotta.

Uuden lainsäädännön lähtökohtana on, että maksuhäiriötieto poistetaan velallisen pyynnöstä. Ulosottolaitos on kuitenkin maksuhäiriömerkintöjen poistamista helpottaakseen toimittanut luottotietoyhtiöille keskitetysti tiedot kaikista niistä viimeisen neljän vuoden aikana ilmoitetuista varattomuusesteistä, joihin on sisältynyt vain ennen 1.4.2010 lopullisesti vanhentuneita saatavia. Tällaisia tietoja annettiin luottotietoyhtiöille yhteensä noin 66 000. Ilmoituksiin sisältyi noin 37 000 velallisen varattomuustietoja. Kaikki eivät vapaudu maksuhäiriömerkinnöistä kokonaan, koska heillä on voinut olla ulosotossa muita saatavia, joita uudistus ei koske.

Ulosottoviranomaiset haluavat muistuttaa, että uudistus ei koske suoraan ulosottokelpoisia saatavia, kuten veroja, jotka vanhentuvat viidessä vuodessa, eikä muita lyhyemmässä ajassa vanhentuvia saatavia, kuten sakkoja ja elatusapumaksuja. Niiden maksuhäiriömerkinnät jäävät voimaan laissa säädetyksi ajaksi, vaikka saatava olisi vanhentunut.

Luottotietoyhtiöt saavat rekisteritietonsa ajan tasalle muutamassa päivässä. Jos velallisella ei ole ollut muista veloista johtuvia varattomuustietoja, merkinnät poistuvat ulosottoviranomaisten antaman keskitetyn ilmoituksen perusteella.

Mikäli velallisen esteilmoitukseen on sisältynyt muitakin saatavia kuin lakimuutoksessa tarkoitettuja vanhentuneita yksityisoikeudellisia tuomiosaatavia, on velallisen esitettävä itse selvitys luottotietoyhtiöille saatavien vanhentumisesta. Tämä johtuu siitä, että ilmoituksissa ei aikaisemmin ole eritelty, mitä eri velkoja ulosoton varattomuusesteeseen on sisältynyt. Jatkossa ilmoitukset tehdään asiakohtaisina. Selvityksen vanhaan varattomuusesteeseen sisältyneistä veloista saa tarvittaessa paikallisesta ulosottovirastosta.

Ulosottovirastot ja luottotietoyhtiöt neuvovat asiassa tarvittaessa.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto, p. 050 585 0511

Johtava hallintovouti Petteri Katajisto, Valtakunnanvoudinvirasto, p. 050 435 7549