Valtakunnanvoudinvirasto aloitti toimintansa

Julkaistu 20.1.2010  Päivitetty 29.8.2012

Uusi ulosoton keskushallintovirasto, Valtakunnanvoudinvirasto, on aloittanut toimintansa. Virasto hoitaa pääasiassa ulosoton operatiivisia hallintotehtäviä, kuten tulosohjausta, koulutusta, henkilöstöhallintoa ja tarkastusta.

Erityisenä tehtävänä on huolehtia ulosoton palveluiden alueellisesta saatavuudesta. Viraston päällikkönä toimii valtakunnanvouti Juhani Toukola, ja viraston henkilöstöä on noin 20.

Valtakunnanvoudinvirasto on organisoitunut kolmeen yksikköön, joiden päälliköinä toimivat johtavat hallintovoudit.

Hallintoyksikkö hoitaa ulosottolaitoksen talous- ja henkilöstöhallintoon sekä viestintään liittyviä tehtäviä.

Oikeudellisessa yksikössä käsitellään mm. ulosottoviranomaisista tehtyjä kanteluja ja vahingonkorvauksia sekä huolehditaan valtion edunvalvonnasta oikeudenkäynneissä.

Kehittämis- ja ohjausyksikkö valmistelee ulosoton tulostavoitteita ja –ohjausta sekä ulosottolaitoksen kehittämistä ja sidosryhmäyhteistyötä.

Oikeusministeriölle jää uudessa organisaatiomallissa hallinnonalan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä talousarviosuunnittelu ja säädösvalmistelu.

Operatiiviset hallintotehtävät siirtyvät pääasiassa Valtakunnanvoudinvirastoon.
Valtakunnanvoudinvirasto toimii aluksi sekä Turussa että pääkaupunkiseudulla, mutta tavoitteena on siirtyä asteittain kokonaan Turkuun vuoteen 2015 mennessä.

Muutamia työpisteitä voidaan siirtymäajan jälkeenkin säilyttää pääkaupunkiseudulla välttämättömien pääkaupunkisidonnaisten tehtävien helpottamiseksi.